Pārbaudījums šaušanā ar garstobra-vītņstobra medību šaujamieroci
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Šaušanas pārbaudījums ar garstobra-vītņstobra medību šaujamieroci jānokārto tiem medniekiem, kas vēlas pirmo reizi iegādāties garstobra-vītņstobra medību šaujamieroci.  Lai kārtotu pārbaudījumu, medniekam jābūt vismaz 21 gadu vecam un ir jābūt derīgai mednieka apliecībai. Pārbaudījums ietver šaušanu pa stāvošu un kustīgu mērķi 100 m distancē. Šaujot ieroci drīkst atbalstīt, bet ne nostiprināt. Pārbaudījums ir nokārtots, ja iegūti vismaz 50 punkti no 100 iespējamiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
• Meža valsts reģistrs - iesniedzējs aizpilda elektronisko formu tiešsaistē Meža valsts reģistrā (https://gis.vmd.gov.lv);

• Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta virsmežniecībām un iesniedz dokumentus ne vēlāk kā piecas dienas pirms eksāmena, uzrādot personu apliecinošus dokumentus;

• Pasts – iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu uz kādu no Valsts meža dienesta mežniecībām;

• Elektroniski - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi vai e-adresi.

Nepieciešamie dokumenti: iesniegums, dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu (ja tas nav izdarīts Valsts meža dienestā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Valsts meža dienesta e-adrese
Klātiene
Austrumlatgales virsmežniecība
Centrālvidzemes virsmežniecība
Dienvidkurzemes virsmežniecība
Dienvidlatgales virsmežniecība
Rīgas reģionālā virsmežniecība
Parādīt visus...
Citi elektroniski kanāli Meža valsts reģistrs
2. solis / Valsts nodevas maksājums
Lai kārtotu praktisko iemaņu pārbaudījumu, iesniedzējam jāveic valsts nodevas maksājums (neietverot šautuves, ieroča un munīcijas izmantošanas izmaksas) – 14,23 EUR.

Valsts nodeva par pakalpojumu jāiemaksā šādā kontā:
Saņēmējs: Valsts kase,
Valsts kases reģ.nr.90000050138
Konta numurs: LV77TREL1060160925000
BIC kods: TRELLV22
Pakalpojuma klasifikācijas kods: 9.2.5.0
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma pieprasītājs ierodoties uz praktisko iemaņu pārbaudījumu uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Austrumlatgales virsmežniecība
Centrālvidzemes virsmežniecība
Dienvidkurzemes virsmežniecība
Dienvidlatgales virsmežniecība
Rīgas reģionālā virsmežniecība
Parādīt visus...