Lopbarības ražošanā iesaistīto personu reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Uzņēmums, kas nodarbojas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 183/2005 5.panta 1.punktā minētajām dzīvnieku barības primārās ražošanas darbībām, dzīvnieku barības apritē iesaistītā persona  Datu centrā iesniedz iesniegumu primārās dzīvnieku barības ražošanas uzņēmuma reģistrēšanai.
Informācija parāda dzīvnieku barības apritē iesaistītos atzītos un reģistrētos uzņēmumus, ņemot vērā to darbības veidus.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Dzīvnieku barības apritē iesaistītā persona iesniedz LDC iesniegumu par šīs darbības uzsākšanu.

Paziņojums

Nav

Paziņojums

Pēc iesnieguma saņemšanas.

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz vai jāiesūta   aizpildīts un parakstīts iesniegums  primārās dzīvnieku barības ražošanas uzņēmuma reģistrācijai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Pasts Lopbarības ražošanā  iesaistīto personu reģistrācija
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67095054
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Iesniegumu var iesniegt ZM KAC (Zemkopības ministrijas klientu apkalpošanas centros) vai izmantojot  iestādes E-adresi.
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei. Dati par reģistrētam personām Lopbarības ražošanā ir publicēti iestādes tīmekļvietnē:  https://registri.ldc.gov.lv/
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Lopbarības ražošanā iesaistīto personu reģistrācija