Jauna ganāmpulka reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Ganāmpulks – lauksaimniecības dzīvnieku kopums vai akvakultūras dzīvnieku audzētavas, kas pieder vienam īpašniekam.
Jebkura juridiska vai fiziska persona, kurai ir deklarēta dzīvesvieta Latvijā un kura ir reģistrējusies PMLP, uz noteiktu laiku vai pastāvīgi ir atbildīga par dzīvniekiem.
Vienam īpašniekam tiek reģistrēts tikai viens ganāmpulks.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona, kura uz noteiktu laiku vai pastāvīgi ir atbildīga  par dzīvniekiem. Vienam īpašniekam tiek reģistrēts tikai viens ganāmpulks.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Ja Ganāmpulka reģistrēšanai  tiek iesniegts pieprasījums elektroniska dokumenta vai papīra formā, datu centrs triju dienu laikā un pēc maksājuma saņemšanas LDC kontā,  reģistrē jaunu ganāmpulku  LDC IS.

Paziņojums

Nav

Paziņojums

Nav

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1.Jaunu ganāmpulku var reģistrēt: Autorizējoties  www.ldc.gov.lv /  Vienotā pieteikšanās sistēmā / Sadaļā Iesniegumi: pievienojot aizpildītu  Iesniegums ganāmpulka reģistrēšanai   ( Iesniegums Nr.4).  
2. Jauni klienti ( Fiziskas personas)  var reģistrēt ganāmpulku mobilā lietotne e -LDC
3. Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (LAD EPS) lietotājs,  jaunu ganāmpulku var reģistrēt tiešsaistē  Zemkopības ministrijas e-pakalpojumu sistēmā (ZM EPS).
4. Jauna ganāmpulka reģistrēšana ir  spēkā pēc tās reģistrēšanas LDC Informatīvajā sistēmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Pasts Jauna ganāmpulka reģistrācija
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits Pakalpojumu var pieprasīt  un saņemt. ZM Elektroniskajā pieteikumu sistēmā, sadaļā  "Citu iestāžu e- pakalpojumi"
Lietotājam jābūt reģsitrētam ZM vienotajā klientu reģistrā(tikai LAD klienti).
Citi elektroniski kanāli Mobilo lietotni “e-LDC”.Notikumus ar lauksaimniecības dzīvniekiem ir  viegli paziņot arī Jūsu tālrunī. Mobilā lietotne darbojas arī interneta bezsaistes režīmā, t.i., ievadītie notikumi tiks uzkrāti viedierīcē un pēc savienojuma ar internetu Jums tie būs tikai jānosūta datu bāzei.
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus