Paziņot notikumus par lauksaimniecības dzīvniekiem un pasūtīt preces tiešsaistē Elektroniskajā ziņošanas sistēmā
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Ievērojot normatīvajos aktos noteikto termiņu (7 dienu laikā kopš notikuma), elektroniski var paziņot dzīvnieku pārvietošanu, dabīgo lecināšanu, atnešanos (arī abortu un nedzīvi dzimušos pēcnācējus), apzīmēšanu, izslēgšanu, neapzīmēto pēcnācēju izslēgšanu, aizpildīt Pārskatu par stāvokli ganāmpulka novietnē, Cūku kustības kopsavilkumu (arī pašpatēriņu) un grupveida dzīvnieku pārvietošanu (cūkas, bišu saimes, mājputni u.c. citu sugu dzīvnieki), paziņot dzīvnieku izvešanu uz citu valsti.
Iespējams ievadīt datus par pārdoto pienu, nosūtīt iesniegumu LDC, pasūtīt identifikācijas līdzekļus, pasūtīt liellopu pases eksportam, apmaksāt rēķinus. Izmantojot Elektronisko ziņojumu ievades sistēmu, saimniecībā nav jāuztur Novietnes žurnāls papīra dokumenta veidā.
Ganāmpulku īpašnieki (fiziskas personas) autorizēto sadaļu datu apskatei un ievadei var izmantot arī ar i-bankas autentifikāciju. Juridiskām personām jāpieprasa autorizētā pieeja.
Lietotāji 3 mēnešu laikā pēc datu ievades paši var anulēt kļūdaini ievadītus notikumus, izņemot kustību (pārvietošanu un īpašnieka maiņu) un dzīvnieku atjaunošanu reģistrā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Ganāmpulku īpašnieki vai viņu pilnvarotās personas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Ja ir iesniegums  ( EZIS) par datu ievadi, sistēma ir pieejama 24/7 režīmā.
Ganāmpulku īpašnieki (fiziskas personas) autorizēto sadaļu datu apskatei un ievadei var izmantot arī ar i-bankas autentifikāciju.

Paziņojums

Nav

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
-Jebkurš notikums ar dzīvnieku jāpaziņo 7 dienu laikā.
- Sadaļā iesniegumi var nosūtīt iesniegumu datu labošanai vai pieteikt pakalpojumu.
- Sadaļā "Pasūtījumi" var izvēlēties identifikācijas līdzekļus un preces. Preču izvēlēs gadījumā pieteikumā obligāti jānorāda piegādes veids no saraksta.
- Izmantojot mobilo aplikāciju E-LDC
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Paziņot notikumus par lauksaimniecības dzīvniekiem
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027240
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Veidlapu paraugi un to aizpildīšanas kārtība: https://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapu-paraugi-un-aizpildisanas-kartiba
Darba laiki
Telefons 67095064
Citi elektroniski kanāli Mobilo lietotni “e-LDC”.Notikumus ar lauksaimniecības dzīvniekiem ir  viegli paziņot arī Jūsu tālrunī. Mobilā lietotne darbojas arī interneta bezsaistes režīmā, t.i., ievadītie notikumi tiks uzkrāti viedierīcē un pēc savienojuma ar internetu Jums tie būs tikai jānosūta datu bāzei.
2. solis / Apmaksa
1.  Ja  pieteikts pakalpojums vai pasūtītas prece ( -es)  lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekam uz saziņai norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta pilna  informācija par  pasūtījumu un rēķins apmaksai.
2. Klients apmaksā pakalpojumu atbilstoši priekšapmaksas rēķinam
Maksājumi: Skatīt maksājumus
5. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. Lauksaimniecības dzīvnieku īpašnieks  uz saziņai norādīto e-pasta adresi saņem paziņojumu par  pieprasītā pakalpojuma izpildi.
2. Pakalpojums vai prece tiek izniegts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus