Mākslīgās apsēklošanas (MA) tehniķa iesniegums par Dzīvnieku apsēklošanas reģistrācijas datu ievadi.
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
MA tehniķu iesniegums par  Dzīvnieku apsēklošanas reģistrācijas  datu ievadi  Lauksaimniecības datu centrā.   LDC darbinieks ievada datu bāzē informāciju par liellopu, zirgu, aitu vai kazu mākslīgo apsēklošanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Mākslīgās  apsēklošanas tehniķis.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
7
Termiņš:
Ziņojums jāiesniedz septiņu dienu laikā pēc notikuma.

Paziņojums

Nav

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / MA tehniķu iesniegto Dzīvnieku apsēklošanas reģistrācijas lapas datu ievade
Persona, kas veic Mākslīgo apsēklošanu ( MA)   iesniedz iesniegumu par datu ievadīšanu LDC IS.  
Datu ievadīšana ir maksas pakalpojums.
MA peronām, kurām ir izsniegts sertifikāts , konkrētas darbības veikšanai, dati par dzīvnieku apsēklošanu ir jāvada elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Dzīvnieku apsēklošanas datu ievade no MA tehniķu iesniegtiem dokumentiem.
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027240
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Ievadīto apsēklošanas datu apskate
Pēc datu ievades informāciju par sēklojumiem ir tiesīgi apskatīt dzīvnieku īpašnieki  vai mākslīgas apsēklošanas tehniķi  autorizētājā sadaļā, ja ir piešķirta pieeja  Lauksaimiecības datu centrs autorizētai sadaļai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus