Konsultācija jautājumos par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai (Smiltenes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Smiltenes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Uzņēmējdarbības speciālists informē Smiltenes novada lauksaimniekus, uzņēmējus un citus interesentus par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai, LEADER veida pasākumiem, Valsts Lauku tīkla aktualitātēm un citu atbalsta veidu piesaistes iespējām uzņēmējdarbības attīstībai.

Aktuālā informācija lauksaimniecības nozarē:
• Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: http://www.lad.gov.lv/lv/
• Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra mājas lapā: http://new.llkc.lv/
• Zemkopības ministrijas nozares portāls http://www.zm.gov.lv/
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Atbildi sniedz pēc būtības iespējami īsākā laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / 1.Solis
Konsultācijas saņemšanai var griezties pie novada uzņēmējdarbības speciālista:

Klātienē pēc iepriekšējā pieraksta;
Sūtot iesniegumu brīvā formā pa pastu;
Rakstot elektroniski uz e-pastu vai eAdresē
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Smiltenes novada pašvaldības E-ADRESE
Klātiene Smiltenes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis: 64707588, 20022348
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
VPVKAC Smiltenes novada Smiltenes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis: 66954850
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Pasts Korespondence
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons
20113942
26402963
2. solis / 2.Solis
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus