Konsultācija jautājumos par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai (Smiltenes novada dome)
Izvēlētā organizācija: Smiltenes novada dome
Īss apraksts:
Lauku attīstības speciālists informē Smiltenes novada lauksaimniekus, uzņēmējus un citus interesentus par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai, LEADER veida pasākumiem, Valsts Lauku tīkla aktualitātēm un citu atbalsta veidu piesaistes iespējām uzņēmējdarbības attīstībai.

Aktuālā informācija lauksaimniecības nozarē:
• Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: http://www.lad.gov.lv/lv/
• Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra mājas lapā: http://new.llkc.lv/
• Zemkopības ministrijas nozares portāls http://www.zm.gov.lv/
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Atbildi sniedz pēc būtības iespējami īsākā laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / 1.Solis
Konsultācijas saņemšanai var griezties pie jebkura Lauku attīstības speciālista Smiltenes novadā:

Klātienē pieņemšanas laikos;
Sūtot iesniegumu brīvā formā pa pastu;
Rakstot elektroniski uz e-pastu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei
VPVKAC Smiltenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis: 66954850
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene
Lauku attīstības speciāliste - Bilska
Lauku attīstības speciāliste - Blome
Lauku attīstības speciāliste - Branti
Lauku attīstības speciāliste - Palsmane
Lauku attīstības speciāliste - Smiltene
Parādīt visus...
Pasts Korespondence
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 26402963
2. solis / 2.Solis
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei (klātienē, iesniegumā norādītā pasta adrese vai iesniegumā norādītā e-pasta adrese).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Lauku attīstības speciāliste - Bilska
Lauku attīstības speciāliste - Blome
Lauku attīstības speciāliste - Branti
Lauku attīstības speciāliste - Palsmane
Lauku attīstības speciāliste - Smiltene
Parādīt visus...
Telefons 26402963