Eiropas Savienības atbalsts - Projekti un investīcijas
Izvēlētā organizācija: Lauku atbalsta dienests
Īss apraksts:
Lauku atbalsta dienests (LAD)

Pakalpojumā "Projekti un investīcijas" šobrīd iespējams pieteikties šādiem pasākumiem:

Datu vākšana un apstrāde zivsaimniecības pārvaldības un zinātniskiem mērķiem
4.2 Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē
4.1 Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
Investīcijas akvakultūrā
4.3 Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā
Atbalsts zvejniekiem piekrastes zvejā
19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju
54.04 Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde
Atzītu ražotāju organizāciju plānu īstenošana
43.02 Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana
19.4 Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana
6.3 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības
54.03 Tirdzniecības pasākumi
Zvejas produktu uzglabāšanas atbalsts
Kompensācijas zivsaimniecībā ārkārtas gadījumos


Precīzāka informācija: https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs

Informāciju par visiem LAD jaunumiem, par pieteikšanos aktuālajiem projektu pasākumiem, par platību maksājumiem un par savu pieteikto projektu un platību stāvokli varat uzzināt:
https://www.lad.gov.lv
vai
https://eps.lad.gov.lv/login
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Uz minētajiem pasākumiem kārtas ir atvērtas atbilstoši sarakstam LAD māja lapā:
https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai jāiesniedz atbilstošās veidlapas.
Uz atbalstu var pieteikties pretendents, kas ir reģistrēts kā klients Lauku atbalsta dienestā. Sīkāka informācija, kā kļūt par LAD klientu, pieejama mājas lapā (www.lad.gov.lv)
Informatīvs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā LAD e-pakalpojums
Klātiene
Austrumlatgales RLP
Dienvidkurzemes RLP
Dienvidlatgales RLP
Klientu apkalpošanas daļa Rīgā
Lielrīgas RLP
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc projekta iesnieguma izvērtēšanas atbilstoši noteiktajiem kritērijiem Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu piešķirt vai atteikt atbalstu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā LAD e-pakalpojums
Pasts
Austrumlatgales RLP
LAD Dienvidkurzemes RLP
LAD Dienvidlatgales RLP
LAD Lielrīgas RLP
LAD Viduslatvijas RLP
Parādīt visus...