Digitālā tahogrāfa uzņēmuma kartes izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Valsts SIA "Autotransporta direkcija"
Īss apraksts:
Kravu un pasažieru autopārvadājumos jaunajiem transportlīdzekļiem, kuri pirmo reizi reģistrēti pēc 2006.gada 1.maija jābūt aprīkotiem ar digitālo tahogrāfu.
Uzņēmuma karte paredzēta digitālajā tahogrāfā reģistrēto ar transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja darbību saistīto datu parādīšanai, lejupielādēšanai, izdrukāšanai vai bloķēšanai, lai cits transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs ar tiem nevarētu iepazīties. Uzņēmuma karte ir nepieciešama visiem Latvijā reģistrētiem transportlīdzekļa īpašniekiem vai turētājiem, kuru rīcībā ir vismaz viens transportlīdzeklis, kas autovadītāja darba un atpūtas laika uzskaitei aprīkots ar digitālo tahogrāfu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzamie dokumenti:
Iesniegums, kurā norāda:
1. iesniedzēja nosaukumu un tā juridisko adresi;
2. komersanta reģistrācijas numuru, ja iesniedzējs reģistrēts komercreģistrā, vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, ja iesniedzējs nav reģistrēts komercreģistrā;
3. amatpersonu, kura būs atbildīga par kartes izmantošanas noteikumu ievērošanu (vārds, uzvārds un amats);
4. vēlamo pieprasītās uzņēmuma kartes derīguma termiņa sākuma datumu;
5. vēlamo uzņēmuma karšu skaitu;
6. nomaināmo uzņēmuma karti, ja uzņēmuma karte bojāta vai nefunkcionē;
7. tiesībaizsardzības iestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka uzņēmuma karte nozagta, ja tiek iesniegts iesniegums par nozagtas uzņēmuma kartes nomaiņu;
8. dokumentu, kas apliecina iesniedzēja datu maiņas faktu, ja tiek iesniegts iesniegums par uzņēmuma kartes atjaunošanu, jo ir mainījušies iesniedzēja dati.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Cēsu struktūrvienība
Liepājas struktūrvienība
Rīgas struktūrvienība
E-pasts info@atd.lv
Pasts
Cēsu struktūrvienības pasta adrese
Daugavpils struktūrvienības pasta adrese
Liepājas struktūrvienības pasta adrese
Rīgas struktūrvienības pasta adrese
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Cēsu struktūrvienība
Daugavpils struktūrvienība
Liepājas struktūrvienība
Rīgas struktūrvienība
Pasts Rīgas struktūrvienības pasta adrese
Adrese: Vaļņu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: