Informācija un konsultācijas par ārējās tirdzniecības jautājumiem
Izvēlētā organizācija: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Īss apraksts:
LIAA pārstāvji ārvalstīs un Eksporta veicināšanas nodaļas projektu vadītāji sniedz gan mutiskas konsultācijas, gan noformētas rakstiski:
par tirgus izmēru, struktūru, dalībniekiem, cenām, preču izplatīšanas kanāliem, loģistikas jautājumiem, konkurentiem, biznesa kultūru, ja šī informācija ir publiski pieejama;
par eksporta piedāvājuma, profila vai prezentācijas sagatavošanu;
par potenciālo sadarbības partneru profilu sagatavošanu.
Konsultācijas tiek sniegtas gan saņemot pieprasījumu e-pastā, gan tiekoties ar komersantiem klātienē, tai skaitā LIAA organizēto pasākumu ietvaros (nacionālajos stendos, tirdzniecības misijās, biznesa forumos, kontaktbiržās).
Ja konsultācijas sniegšanas laiks, vai tās sagatavošanai nepieciešamais laiks ir mazāks par 1 darba stundu, tad konsultācijas tiek sniegtas jebkuram komersantam un bez maksas. Ja konsultācijas sniegšanas laiks, vai tās sagatavošanai nepieciešamais laiks pārsniedz 1 darba stundu, tad pakalpojums ir maksas pakalpojums. Šis maksas pakalpojums var tikt sniegts kā deminimis atbalsts, ja komersants ar LIAA ir noslēdzis atbalsta līgumu, atbilstoši MK 2015.g. 1. decembris noteikumiem Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi".
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Ja pakalpojuma sniegšanas laiks pārsniedz 1 darba stundu, pakalpojums tiek sniegts kā de minimis atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Ja pakalpojuma saņēmējs nekvalificējas minētajiem noteikumiem, tad atbalsts tiek sniegts jebkuram komersantam par maksu.
Termiņš:
Pakalpojums tiek sniegts atbilstoši pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas" atbalsta saņēmēju atlases un atbalsta piešķiršanas kārtība”
(http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/starptautiskas-konkuretspejas-veicinasana/u).
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt pa e-pastu vai pastu, vai tālruni, vai nosūtot uz LIAA e-adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras e-adrese
Klātiene Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1011
Tālrunis: +371 67039499
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1011
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jālieto pasta indekss LV-1442.
Telefons +371 67039438
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek sniegts atbilstoši pieprasīšanas veidam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus