Atļaujas izsniegšana Valmieras novada simbolikas lietošanai
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Fiziskas un juridiskas personas, saņemot pašvaldības atļauju, Valmieras novada simboliku var lietot:
- suvenīru izgatavošanā;
- reprezentācijas priekšmetu izgatavošanā;
- izstrādājumu iepakojuma dizaina izgatavošanā;
- pasākumu noformējumā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Septiņas kalendārās dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšanas solis
Personas, kuras vēlas ražot priekšmetus ar Valmieras novada simboliku vai citā veidā to lietot, iesniedz Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļai adresētu iesniegumu (skatīt "Iesniedzams dokuments" sadaļā "Dokumenti un veidlapas").
Pašvaldība ir tiesīga pieprasīt iesniedzējam izgatavot etalonmodeli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Valmieras novada pašvaldības e-adrese
Klātiene
Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs
Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa
Cits
Apvienību pārvalžu Valmieras novadā kontaktinformācija
Valmieras novada Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktinformācija
2. solis / Pakalpojuma saņemšanas solis
Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa izskata iesniegumu un septiņu kalendāro dienu laikā pieņem:
- lēmumu par saskaņojumu izmantot Valmieras novada simboliku;
vai
- lēmumu par atteikumu sniegt saskaņojumu Valmieras novada simbolikas lietošanai.

Pieņemt lēmumu par saskaņojuma atteikumu var, ja:
- simboliku paredzēts lietot veidā, kas neatbilst noteikumos un normatīvajos aktos noteiktajiem, Valmieras novada zīmola vizuālās identitātes vadlīnijās noteiktajiem simbolikas lietošanas noteikumiem;
- izgatavojamais izstrādājums ir nekvalitatīvs un nepiemērots Valmieras novada simbolikas izvietošanai;
- Valmieras novada simbolikas lietošana piedāvātajā veidā var radīt negatīvu iespaidu par Valmieras novada tēlu;
- ja iesnieguma iesniedzējs pēdējā gada laikā ir saukts pie administratīvās atbildības par šo noteikumu neievērošanu.

Izsniegtais saskaņojums apliecina tiesības lietot Valmieras novada simboliku saskaņotajā veidā, kamēr simbolika ir spēkā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus