Eiropas Savienības atbalsts - Tirgus veicināšanas pasākumi
Izvēlētā organizācija: Lauku atbalsta dienests
Īss apraksts:
Lauku atbalsta dienests (LAD)

Šobrīd kārtas uz Tirgus veicināšanas pasākumiem noslēgušās.

Par kārtu atvēršanos precīzāka informācija: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/

Pagaidām kārta noslēgusies šādiem pasākumiem:

Lauksaimniecības produktu privātā uzglabāšana
https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/lauksaimniecibas-produktu-privata-uzglabasana-306

Piens un augļi skolai
Precīza informācija: https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/piens-un-augli-skolai/

Importa Eksporta licencēšana
Precīza informācija: https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/importa-eksporta-licencesana/

Intervences pasākumi
Precīza informācija: https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/intervences-pasakumi/

Eksporta kompensācijas
Precīza informācija: https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/eksporta-kompensacijas/

Informatīvie un veicināšanas pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības produktiem
https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/informativie-un-veicinasanas-pasakumi-attieciba-uz-lauksaimniecibas-produktiem-(no-2016-gada)-292
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Informāciju par katra pasākuma kārtas pieejamību skatīties LAD mājaslapā:
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešams aizpildīt atbilstošās veidlapas.
Uz atbalstu var pieteikties pretendents, kas ir reģistrēts kā klients Lauku atbalsta dienestā. Sīkāka informācija, kā kļūt par LAD klientu, pieejama mājas lapā (www.lad.gov.lv)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā LAD e-pakalpojums
Klātiene
Austrumlatgales RLP
Dienvidkurzemes RLP
Klientu apkalpošanas daļa Rīgā
Lielrīgas RLP
Viduslatvijas RLP
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc projekta iesnieguma izvērtēšanas atbilstoši noteiktajiem kritērijiem Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu piešķirt vai atteikt atbalstu.
1. LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu;
2. Projekta realizēšana un finansējuma saņemšana, izpildot atbalsta nosacījumus atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktiem;
3. Projekta uzraudzība.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā LAD e-pakalpojums
Pasts
LAD Dienvidkurzemes RLP
LAD Dienvidlatgales RLP
LAD Lielrīgas RLP
LAD Viduslatvijas RLP
LAD Zemgales RLP
Parādīt visus...