Eiropas Kopienas atļaujas starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Valsts SIA "Autotransporta direkcija"
Īss apraksts:
Eiropas Kopienas atļauja dod tiesības speciālās atļaujas (licences) saņēmušiem pārvadātājiem veikt starptautiskos kravu komercpārvadājumus ar kravas automašīnām, kuru maksimālā pilnā masa ieskaitot piekabes pārsniedz 3,5 tonnas, vai veikt starptautiskos pasažieru komercpārvadājumus ar autobusiem Eiropas Savienības teritorijā. Eiropas Kopienas atļauja tiek izsniegta uz 10 gadiem, bet nepārsniedzot speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Viena mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz:
1) Iesniegums, kurā norāda autotransporta komercpārvadājumu veidu, speciālās atļaujas (licences) numuru, komersanta veidu, komersanta, zemnieku vai zvejnieku saimniecības nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā vai ārvalsts komersanta filiāles reģistrācijas numuru un reģistrācijas datumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Cēsu struktūrvienība
Daugavpils struktūrvienība
Liepājas struktūrvienība
Rīgas struktūrvienība
E-pasts info@atd.lv
Pasts
Cēsu struktūrvienības pasta adrese
Daugavpils struktūrvienības pasta adrese
Liepājas struktūrvienības pasta adrese
Rīgas struktūrvienības pasta adrese
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Cēsu struktūrvienība
Daugavpils struktūrvienība
Liepājas struktūrvienība
Rīgas struktūrvienība
Pasts
Cēsu struktūrvienības pasta adrese
Daugavpils struktūrvienības pasta adrese
Liepājas struktūrvienības pasta adrese
Rīgas struktūrvienības pasta adrese