Drošības apliecību izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija
Īss apraksts:
Drošības apliecības izsniegšanas mērķis ir komercsabiedrības darbības atzīšana drošības ziņā, kas garantē drošu pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā komercdarbības sfērā dzelzceļa nozarē.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāji un personas, kuras pārvadātāja vai dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja uzdevumā nodrošina attiecīgos tehnoloģiskos procesus
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešams:
1. Iesniegums;
2. drošības pārvaldības sistēmas dokumenti, kas apliecina un ietver informāciju par pretendenta organizato­risko struktūru dzelzceļa nozarē, ziņas par atbildības sadalījumu pa attiecīgajiem tehnoloģiskajiem procesiem dzelzceļa nozarē un ziņas par sertificētiem un atestētiem dzelzceļa speciālistiem.

Informācija par iesniegšanu:
1. Inspekcijas oficiālā elektroniskā pasta adrese ir vdzti@vdzti.gov.lv. Pievienoto datņu kopējais lielums nedrīkst pārsniegt 10 megabaitus. 2. Saziņai izmantojamie formāti atrodami inspekcijas mājas lapā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija
Adrese: Riepnieku iela 2, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija
Adrese: Riepnieku iela 2, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki