Vidējā sēklu parauga ņemšana, analīžu veikšana un etiķešu izgatavošana
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Jebkurš lauksaimnieks var iesniegt Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālajā sēklu kontroles laboratorijā vai tās filiālēs sēklu paraugu, lai noteiktu sēklu kvalitatīvo īpašību rādītājus – sēklu analītisko tīrību, citu augu sēklu piemaisījumu, dīgtspēju, dzīvotspēju, mitruma saturu, kaitēkļu invāziju, 1000 sēklu masu, vējauzas klātbūtni, sēklu veselīgumu.
Iespējams veikt arī sēklu maisījumu analīzi (noteikt sugu procentuālo sastāvu un dīgtspēju). Laboratorija ir starptautiski akreditēta, un testēšana tiek veikta saskaņā ar Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas metodiku.
Ja sēklaudzētājs audzē labības, lopbarības augu, eļļas augu, šķiedraugu, biešu, dārzeņu un kartupeļu sēklas materiālu, kas paredzēts pārdošanai, jāpārbauda sēklu partijas kvalitātes atbilstība sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības normatīvo aktu prasībām un sēklām jābūt atbilstoši iesaiņotām un etiķetētām.
Atbilstoši vajadzībām klients var izvēlēties kādu no zemāk norādītajiem pakalpojumiem/pakalpojumu komplektiem:
1) sēklu parauga analīze laboratorijā (izņemot kartupeļus);
vai
2) vidējā sēklu parauga ņemšana un sēklu parauga analīze laboratorijā;
vai
3) vidējā sēklu parauga ņemšana, sēklu parauga analīze laboratorijā un oficiālo etiķešu izgatavošana;
vai
4) oficiālo etiķešu izgatavošana.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Ja nepieciešama oficiālo etiķešu izgatavošana, tad tikai Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrēta persona
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma

Pakalpojuma saņemšanas termiņš
• Ja nepieciešama tikai sēklu parauga analīze laboratorijā vai vidējā sēklu parauga ņemšana un sēklu parauga analīze laboratorijā, testēšanas pārskatu izsniedz trīs dienu laikā pēc sēklu dīgtspējas analīžu pabeigšanas. Dīgtspējas analīžu laiks ir 7-28 dienas (tas atkarīgs no auga sugas), bet pastāv iespēja, ka analīze jāatkārto. Tad termiņš attiecīgi pagarinās.
• Ja nepieciešama vidējā sēklu parauga ņemšana, sēklu parauga analīze laboratorijā un oficiālo etiķešu izgatavošana, testēšanas pārskatu var saņemt divu mēnešu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas noteikumos paredzētā analīžu termiņa izbeigšanās. Oficiālās etiķetes tiek izgatavotas divu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
• Ja nepieciešamas tikai oficiālās etiķetes, tās tiek izgatavotas divu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pakalpojums
• Klients autentificējas zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē un iesniedz dokumentus

Informācija par e-pakalpojuma pieteikuma aizpildīšanu un iesniegšanu pieejama ceļvedī “Kā lietot e-pakalpojumu vietni” (skat. sadaļu “Dokumenti un veidlapas”).

E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz Valsts augu aizsardzības dienesta vai tā reģionālās nodaļas e-pasta adresi, vai uz oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
•Klients nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Klients pats ņem vidējo sēklu paraugu un kopā ar dokumentiem iesniedz Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālajā sēklu kontroles laboratorijā Rīgā vai tās filiālēs Bauskā vai Valmierā, vai nodod reģionālās nodaļas inspektoram
vai
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus, un dienesta reģionālās nodaļas inspektors klienta norādītajā adresē ņem vidējo sēklu paraugu un nogādā laboratorijā

Ja nepieciešama oficiālo etiķešu izgatavošana, iesniegumam jāpievieno iepriekš izsniegtie sēklu kvalitāti vai izcelsmi apliecinošie dokumenti (lauku apskates protokoli u. c.).

Valsts augu aizsardzības dienests izskata iesniegtos dokumentus un atkarībā no klienta izvēlētā pakalpojuma/pakalpojumu komplekta:
• ierodas klienta norādītajā adresē un ņem vidējo sēklu paraugu no katras sagatavotās viendabīgās sēklu partijas;
• veic sēklu parauga analīzi laboratorijā;
• novērtē sēklu partijas kvalitātes atbilstību attiecīgās sugas sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos paredzētajām sēklu kategorijas prasībām;
• izsniedz testēšanas pārskatu;
• izgatavo un izsniedz sēklu iesaiņojuma oficiālās etiķetes (ja sēklu partija atbilst visām prasībām).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Latgales reģionālā nodaļa Daugavpilī
Rīgas reģionālā nodaļa
Valsts augu aizsardzības dienests
Vidzemes reģionālā nodaļa Valmierā
Parādīt visus...
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Par pakalpojumu jāmaksā saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 8., 22. un 23.punktu.

Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
Reģistrācijas Nr. 90000042982
Konta Nr. LV47TREL2160320005000
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
E-pakalpojums
• Klients autentificējas zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē un saņem testēšanas pārskatu (oficiālās etiķetes var saņemt tikai klātienē)

E-pasts
• Klients saņem testēšanas pārskatu uz oficiālo elektronisko adresi vai norādīto e-pasta adresi (oficiālās etiķetes var saņemt tikai klātienē)

Pasts
• Klients saņem testēšanas pārskatu uz norādīto pasta adresi (oficiālās etiķetes var saņemt tikai klātienē)

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālajā sēklu kontroles laboratorijā vai reģionālajā nodaļā un saņem testēšanas pārskatu un/vai oficiālās etiķetes
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē