Sēklaudzēšanas lauka apskate
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Sēklaudzēšanas lauka apskati veic, lai novērtētu lauka vispārējo stāvokli un tā atbilstību normatīvajos aktos norādītajām prasībām, kā arī noteiktu augu sugas un šķirnes tīrību.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Tikai Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrēta persona
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - līdz kārtējā gada 25.maijam

Lēmumu par šķirnes sējumu atbilstību sēklu iegūšanai pieņem triju mēnešu laikā, bet divgadīgajām un daudzgadīgajām dārzeņu sugām – 15 mēnešu laikā pēc sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos paredzētā iesnieguma iesniegšanas termiņa izbeigšanās, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc pēdējās lauka apskates
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pakalpojums
• Klients autentificējas zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē un iesniedz dokumentus

Informācija par e-pakalpojuma pieteikuma aizpildīšanu un iesniegšanu pieejama ceļvežos “Kā lietot e-pakalpojumu vietni” un “E-pakalpojuma lietotāja ceļvedis” (skat. sadaļu “Dokumenti un veidlapas”).

E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz Valsts augu aizsardzības dienesta e-pasta adresi vai uz oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus

Pieteikumam jāpievieno iesētās sēklas kvalitāti apliecinošu dokumentu (sertifikātu u. c.) kopijas

Valsts augu aizsardzības dienests:
• veic sēklaudzēšanas lauka apskati;
• pieņem lēmumu par šķirnes sējumu atbilstību sēklu iegūšanai;
• sagatavo un izsniedz klientam lauka apskates protokolu.
Informatīvs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...
Pasts
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Latgales reģionālā nodaļa Daugavpilī
Rīgas reģionālā nodaļa
Vidzemes reģionālā nodaļa Valmierā
Zemgales reģionālā nodaļa Jelgavā
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Par pakalpojumu jāmaksā saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 6.punktu.

Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
Reģistrācijas Nr. 90000042982
Konta Nr. LV47TREL2160320005000
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
E-pakalpojums
• Klients autentificējas zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē un saņem lauka apskates protokolu

E-pasts
• Klients saņem lauka apskates protokolu uz oficiālo elektronisko adresi vai norādīto e-pasta adresi

Pasts
• Klients saņem lauka apskates protokolu uz norādīto pasta adresi

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālajā nodaļā un saņem lauka apskates protokolu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...