Augu, augu produktu, augsnes un augu kaitēkļu paraugu analīze laboratorijā
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālā fitosanitārā laboratorija:
• veic augu, augu produktu, augsnes un augu kaitēkļu paraugu testēšanu, lai laboratoriski diagnosticētu augu slimības, kaitēkļus un kaitīgos organismus;
• izsniedz klientam testēšanas pārskatu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pakalpojuma pieprasīšanas termiņš - bez ierobežojuma
Pakalpojuma saņemšanas termiņš atkarīgs no analizējamā parauga veida
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātiene
• Klienta norādītajā adresē paraugu ņem Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālās nodaļas inspektors.
• Klients pats ņem paraugu un nogādā to Nacionālajā fitosanitārajā laboratorijā.

Iesniedzamie dokumenti – aizpildīta veidlapa "Pieteikums parauga testēšanai Nacionālajā fitosanitārajā laboratorijā".

Paraugu veidi un to sagatavošanas prasības
• Augs vai tā daļas: zari, lapas, ziedi, augļi, saknes (sīpoli, bumbuļi, gumi) sēklas, augu produkti:
   - paraugam ņem visu augu, auga daļas vai augu produktus ar redzamiem simptomiem vai bojājuma pazīmēm tā, lai ap slimo auga daļu paņemtu arī 4-5 cm auga veselo daļu;
   - atkarībā no bojājuma veida un pakāpes ņem 3-5 augus vai tā daļas;
   - paraugu ievieto plastikāta maisā, kuru cieši aizsien vai nostiprina, vai arī piemērotā slēgtā traukā.
• Kaitēklis (kukainis vai ērce) dažādās attīstības stadijās (kāpurs, imago) – paraugu ievieto mēģenē ar aizbāzni.
• Nematodes cista – paraugu ievieto mēģenē ar aizbāzni.
• Augsne, augsnes saslaukas, augsnes substrāts, kūdra:
   - paraugu ieber plastikāta maisiņā;
   - paraugu ņem iespējami sausu (paraugu neņem nokrišņu laikā vai uzreiz pēc tam).
• Nosakāmais organisms jebkurā veidā (mikropreparāts uz priekšmetstikliņa, kultūra Petri platē, mēģenē u. c.).
• Dažādu veidu kaitēkļu slazdi (līmes vairogi, feromonu ķērāji u. c.).

Nacionālajā fitosanitārajā laboratorijā iespējams noteikt:
• augos vai to daļās:
- sēņu, baktēriju, vīrusu, viroīdu izraisītās slimības;
- kaitēkļus (kukaiņus un ērces);
- nematodes;
• kartupeļos:
- gaišo un tumšo gredzenpuvi, ko izraisa baktērijas;
- karantīnas un nekarantīnas vīrusus un viroīdus (PSTVd) atbilstoši sertifikācijas prasībām;
• priedes stādāmajā materiālā – sēņu izraisītās slimības atbilstoši sertifikācijas prasībām;
• augsnē un augšanas/audzēšanas substrātā:
- kartupeļu zeltaino un bālo cistu nematodes;
- kartupeļu vēzi;
• kūdrā – kaitīgos organismus atbilstoši importētājvalstu prasībām;
• graudos un sēklās – nezāļu sēklas atbilstoši importētājvalstu prasībām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Nacionālā fitosanitārā laboratorija
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67550950; 26645561
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Par pakalpojumu jāmaksā saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 9., 10. un 11.punktu.

Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
Reģistrācijas Nr. 90000042982
Konta Nr. LV47TREL2160320005000
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
E-pasts
• Klients saņem testēšanas pārskatu uz oficiālo elektronisko adresi vai norādīto e-pasta adresi

Pasts
• Klients saņem testēšanas pārskatu uz norādīto pasta adresi

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālajā fitosanitārajā laboratorijā un saņem testēšanas pārskatu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Nacionālā fitosanitārā laboratorija
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67550950; 26645561
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki