Atļauja drukāt augu pasi
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Lai Eiropas Savienībā izplatītu fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus un augu produktus, nepieciešama attiecīgā veida augu pase. Augu pasi drukā Valsts augu aizsardzības dienests vai Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā reģistrēta persona, kas saņēmusi atļauju drukāt augu pasi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Atļauju izsniedz, ja:
• Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā reģistrētā persona spēj nodrošināt Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 772 “Augu karantīnas noteikumi” 58.1. apakšpunktā noteikto izsekojamības sistēmu
• augu pases paraugs atbilst normatīvo aktu prasībām
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - desmit darbdienu laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz Valsts augu aizsardzības dienesta vai tā reģionālās nodaļas e-pasta adresi, vai uz oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus

Iesniedzamie dokumenti:
• Iesniegums brīvā formā par atļauju drukāt augu pasi
• Augu pases paraugs

Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• pieņem lēmumu par atļauju drukāt augu pasi;
• piešķir personai augu pasu drukātāja kodu;
• apstiprina attiecīgā veida augu pases paraugu.

Pakalpojums ir bezmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Latgales reģionālā nodaļa Daugavpilī
Rīgas reģionālā nodaļa
Vidzemes reģionālā nodaļa Valmierā
Zemgales reģionālā nodaļa Jelgavā
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pasts
• Klients saņem lēmumu uz norādīto pasta adresi

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālajā nodaļā un saņem lēmumu
Informācija par publisko reģistru
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī