Atļauja braukšanai pa pašvaldības ceļiem ar transporta līdzekļiem, transporta līdzekļu sastāviem un mehānismiem, kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz ceļam noteiktos ierobežojumus (Babītes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Atļaujas izsniegšana.
Gadījumos, kad nepieciešams veikt transportēšanas darbus pa pašvaldības ceļiem ar transporta līdzekļu sastāviem un mehānismiem, kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz ar ceļa zīmi Nr.312 „Masas ierobežojums” noteiktos ierobežojumus, pašvaldība izskata iespēju izsniegt atļauju braukšanai pa šiem ceļiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums un visi nepieciešamie dokumenti Babītes novada pašvaldības administrācijas sekretariātā, jāsaņem atļauja. Saimnieciskās darbības veicēja vai pilnvarotās personas iesniegums, kurā norādīta argumentēta nepieciešamība transportēšanas darbu veikšanai, maršruts, laika periods, krautnes vieta, ja tāda nepieciešama, autotransporta valsts reģistrācijas numuri, kontaktpersona, līgums par darbu veikšanu, pilnvarotai personai pilnvara.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Babītes pagasts
Adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
Tālrunis: 67914650
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Babītes novada pašvaldība
Adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Babītes pagasts
Adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
Tālrunis: 67914650
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Babītes novada pašvaldība
Adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: