Atļauja autotransporta iebraukšanai Bārukalna kapos
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
Komersantiem un komercsabiedrībām, kas veic komercdarbību Bārukalna kapu teritorijā ir nepieciešams saņemt atļauju autotransporta iebraukšanai.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Atļauja tiek izsniegta 3 darba dienu laikā pēc pakalpojuma apmaksas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana notiek klātienē pie kapsētas kapu pārziņa. Kapsētas pārzinis Bārukalna kapos – Alla Lakstīgala,  tel. 28320904, e-pasts: alla.lakstigala@plavinas.lv

Adrese: Bārukalna kapi, Pļaviņas, Bārukalna iela.

Maksa par vienreizējo autotransporta iebraukšanu – EUR 8,47;
Fiksētā mēneša maksa autotransporta iebraukšanai Bārukalna kapsētā – EUR 33,88.

Samaksa jāveic pirms pakalpojuma saņemšanas Pļaviņu novada domes kasē, VAS “Latvijas Pasts” vai jebkurā bankā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Telefons 28320904
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana klātienē pie Bārukalna kapu pārziņa. Kapu pārzinis izsniedz atļauju / caurlaidi iebraukšanai Bārukalna kapu teritorijā.

Adrese: Bārukalna kapi, Pļaviņas, Bārukalna iela.
Maksājumi: Skatīt maksājumus