Komersantu paziņojumu izskatīšana par elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecības uzsākšanu
Izvēlētā organizācija: Veselības inspekcija
Īss apraksts:
Komersantam pirms elektronisko cigarešu vai elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecības uzsākšanas ir jāpaziņo par to Veselības inspekcijai. Šāda prasība noteikta Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 8.panta devītajā daļā. Paziņošanai jāaizpilda Ministru kabineta 2016. gada 6. septembra noteikumos Nr. 593 „Kārtība, kādā komersants paziņo par elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecības uzsākšanu” dotā veidlapa un jāiesniedz Veselības inspekcijai. To var ērti aizpildīt un iesniegt, izmantojot portālā www.latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu “Iesniegums Veselības inspekcijai” (tēma “Elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecība”).
E-pakalpojuma izmantošanai ir vairākas būtiskas priekšrocības:
• Nav jālejupielādē Ministru kabineta 2016. gada 6. septembra noteikumos Nr. 593 “Kārtība, kādā komersants paziņo par elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecības uzsākšanu” noteiktā veidlapa.
• Iesnieguma satura lauki atbilst veidlapai, tie ir skaidri definēti ievades 3.solī – atliek ievadīt nepieciešamo informāciju.
E-pakalpojuma juridiskais statuss ir līdzvērtīgs papīra formātā vai ar e-parakstu iesniegtam dokumentam.
Komersanta pienākumos ietilpst ziņot Inspekcijai, ja tas uzsāk tirdzniecību jaunā vietā vai ja mainās iepriekšējā iesniegumā norādītais komersanta nosaukums, juridiskā adrese, paraksttiesīgā persona, kontaktpersona, plānotais sortiments, tirdzniecības vietas nosaukums, faktiskā adrese vai telefons. Komersantam 14 dienu laikā jāpaziņo Inspekcijai par iepriekš minētajām izmaiņām.
Šis ir bezmaksas pakalpojums.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Iesniegtais paziņojums Veselības inspekcijā tiek izskatīts mēneša laikā  no tā saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Portālā www.latvija.lv e-pakalpojumu sadaļā, izmantojot meklēšanas iespējas, atrod pakalpojumu „Iesniegums Veselības inspekcijai”.
Iesnieguma 1.solī izvēlas iesnieguma tēmu “Elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecība”.
2.solī aizpilda pamatinformāciju par iesniedzēju.
3.solī aizpilda iesnieguma saturu. Norāda uzņēmuma paraksttiesīgo personu un kontaktpersonu, ja tāda ir. Norāda informāciju par tirdzniecības vietu un piedāvāto sortimentu. Ierakstu skaitu par tirdzniecības vietām iespējams papildināt pēc nepieciešamības.  
4.solī norāda veidu, kādā vēlas saņemt atbildi uz iesniegumu. Iespējams norādīt atbildes saņemšanas veidu „Atbilde nav nepieciešama”. Neskaidrību gadījumā Veselības inspekcijas speciālisti sazināsies ar Jums.
5.solī jāpārbauda sava iesnieguma saturs. To iespējams nokopēt un saglabāt citā informācijas nesējā vai izdrukāt. Pēc apstiprinājuma "Iesniegt iesniegumu" esošais teksta saturs vairs nebūs pieejams. Kad saturs pārbaudīts, - iesniedz iesniegumu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E- iesniegums Veselības inspekcijai
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Veselības inspekcijas e-adrese
Klātiene VI centrālais birojs Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
E-pasts vi@vi.gov.lv
Pasts Centrālais birojs,  Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Iesniedzot atbilstoši aizpildītu iesniegumu par elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecību, komersanta pienākums, pirms tirdzniecības uzsākšanas paziņot par to Veselības inspekcijai, ir izpildīts, kamēr sniegtajā informācijā nav notikušas izmaiņas.
Veselības inspekcija nosūta apstiprinājumu klienta izvēlētajā veidā, ka sniegtā informācija ir saņemta. Ja norādīts „Atbilde nav nepieciešama”, Veselības inspekcijas speciālisti sazinās ar iesniedzēju tikai neskaidrību gadījumā.
Ja Veselības inspekcija, izskatot iesniegumu, konstatē, ka tas nav aizpildīts atbilstoši vai ir aizpildīts nepilnīgi, tā 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstveidā pieprasa komersantam precizēt iesniegto informāciju.
Komersants 14 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas iesniedz Veselības inspekcijā precizēto informāciju.
Ja komersants 30 dienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas nav saņēmis pieprasījumu precizēt iesniegto informāciju, kā arī 14 dienu laikā pēc precizētās informācijas iesniegšanas nav saņēmis atkārtotu noteikumu Nr. 593 3.punktā minēto pieprasījumu, uzskatāms, ka komersants ir izpildījis Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites  likuma 8. panta devītajā daļā noteikto pienākumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Veselības inspekcijas e-adrese
Klātiene VI centrālais birojs Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
E-pasts vi@vi.gov.lv
Pasts Centrālais birojs,  Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss:
Cita kontaktinformācija: