Maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšana (maksātnespējas procesiem, kuri uzsākti līdz 31.12.2007.)
Izvēlētā organizācija: Maksātnespējas kontroles dienests
Īss apraksts:
Administratoram ir tiesības Maksātnespējas kontroles dienestam iesniegt pieprasījumu maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu un/vai administratora atlīdzības segšanai no Maksātnespējas administrācijas līdzekļiem
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksātnespējas procesa administrators vai maksātnespējas procesa subjekts
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz administratora pieprasījums maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanai no Maksātnespējas administrācijas līdzekļiem (Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumu Nr.201 1.pielikums), kuram pievienota tiesas sprieduma kopija par parādnieka maksātnespējas pasludināšanu, bet, ja notikusi administratoru maiņa, tiesas lēmuma kopija par administratora iecelšanu. Administratora pieprasījums maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanai no Maksātnespējas administrācijas līdzekļiem (Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumu Nr.201 4.pielikums), kuram pievienoti šādi dokumenti: kreditoru sapulces lēmuma kopija par atteikšanos finansēt maksātnespējas procesu no kreditoru līdzekļiem, kreditoru sapulces lēmuma kopija par atlīdzības apstiprināšanu, noslēguma kreditoru sapulces lēmuma kopija par nesegto atlīdzību, parādnieka likvidācijas sākuma bilances un tās aktīvu posteņu atšifrējuma kopija, parādnieka likvidācijas slēguma bilances kopija, tiesas nolēmuma kopija par maksātnespējas procesa izbeigšanu, Uzņēmumu reģistra lēmuma kopija par parādnieka izslēgšanu no attiecīgā publiskā reģistra, administratora nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības kopija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Maksātnespējas kontroles dienests
Adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67099100
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts mkd@mkd.gov.lv
Pasts Maksātnespējas kontroles dienests
Adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Maksātnespējas kontroles dienests
Adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67099100
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts mkd@mkd.gov.lv
Pasts Maksātnespējas kontroles dienests
Adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: