(e) Pieteikums traktortehnikas teorētisko eksāmenu veikšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Īss apraksts:
Pakalpojums mērķis ir personai pieteikties traktortehnikas teorētisko eksāmena veikšanai, lai pretendētu iegūt traktortehnikas vadītāja tiesības. Traktortehnikas vadītāja apliecību persona iegūst pēc sekmīgi veikta teorētiskā eksāmena par ceļu satiksmes noteikumiem un ceļu satiksmes drošību, teorētiskā eksāmena par traktortehnikas ekspluatācijas drošību un traktortehnikas praktiskās vadīšanas eksāmena.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkurai fiziskai personai ir tiesības saņemt šo e-pakalpojumu, kā arī traktortehnikas izglītības iestādēm, kas piesaka fizisko personu eksāmena kārtošanai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Maksimāli īsā termiņā, bet ne ilgāk kā 3 darbadienu laikā tiek apstiprināts vai noraidīts pieteikums traktortehnikas teorētisko eksāmena veikšanai
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai uzsāktu pieteikumu traktortehnikas teorētisko eksāmena veikšanai persona vispirms iepazīstas ar pakalpojuma aprakstu un aizpilda vai iesniedz e-pakalpojumā prasīto informāciju – personas datus, kontaktpersonas telefona numuru, e-pasta adresi, jābūt veiktai, t.i., derīgai transportlīdzekļu vadītāja veselības pārbaudei (ar atzīmi pašgājējmašīnas), jānomaksā naudas sodi, kas saistīti ar ceļu satiksmi (ja tādi ir uzlikti). Ja izglītības iestāde piesaka personu eksāmena veikšanai, tai jāpilnvaro fiziska persona veikt e-pakalpojumu šīs juridiskās personas vārdā. Pirms uzsākt pakalpojumu lietotājam tiek attēlota komersanta informācija, kura vārdā tiks veikta šī e-pakalpojuma izpilde. Pēc tā, kad klients apstiprina klienta datus, jānospiež poga "Turpināt".
Ja pieteicējam normatīvie dokumenti ļauj neveikt teorētisko eksāmena par ceļu satiksmes noteikumiem un ceļu satiksmes drošību, e-pakalpojuma aizpildīšanas laikā lietotājam tiek attēlots attiecīgais paziņojums, taču pieteikšanās netiek liegta.
Pieteikums traktortehnikas teorētisko eksāmenu veikšanai ir bez maksas, kamēr visu eksāmenu veikšana, lai iegūtu traktortehnikas vadītāja apliecību, veido izmaksas. Samaksa veicama tikai saskaņā ar iestādes sagatavoto elektronisko rēķinu norādītajos apmaksas termiņos, kuru VTUA nosūta uz klientam vēlamo elektronisko pasta adresi vai bezskaidrā naudā pirms pakalpojuma saņemšanas. Rēķinā vai kases aparāta čekā norādīta pakalpojuma sniedzēja kontaktinformācija. Pakalpojumu gala cenu veido vairāku ar valsts funkcijas nodrošināšanu saistīto pakalpojuma veidu cenu summa
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VTUA e-pakalpojums
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pozitīvā lēmuma gadījumā klients uz norādīto e-pasta adresi saņems lēmumu par traktortehnikas teorētisko eksāmena vietu un laiku, kā arī apmaksas nosacījumiem. Traktortehnikas eksāmena tiks veikti tikai pēc apmaksas saņemšanas.
Savukārt, ja lietotājs saņem lēmumu par pakalpojuma noraidīšanu vai anulēšanu, klāt tiek pievienots pamatojumu kas ir jāuzlabo un jāpilnveido un aicinājumu novērst nepilnības, lai pretendents varētu pieteikties veikt traktortehnikas teorētiskos eksāmenus un tiek aicināts e-pakalpojumu iesniegt no jauna.
Gadījumā, ja klienta izvēlētais laks un vieta nav pieejami, VTUA sazinās ar klientu, izmantojot iesniegumā norādīto kontakttālruni.
VTUA var atteikt pieteikties eksāmena veikšanai, ja konstatē, ka pretendentam ir liegums iegūt transportlīdzekļa vadītāja apliecību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VTUA e-pakalpojums