(e) Atgādinājumi par traktortehnikas un tās vadītāju dokumentu derīgumu termiņiem
Izvēlētā organizācija: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Īss apraksts:
Pakalpojums mērķis ir nodrošināt elektronisku pieteikšanos atgādinājumu saņemšanai par traktortehnikas vai tās vadītāju dokumentu derīguma termiņiem, lai novērtu traktortehnikas lietošanu neatbilstošu dokumentu dēļ. Atgādinājumiem var pieteikties valsts informācijas sistēmā, pieslēdzoties savam lietotāja profilam. Atgādinājumi iespējami par traktortehnikas tehniskās apskates derīguma termiņu, traktortehnikas reģistrācijas apliecības derīguma termiņu, traktortehnikas vadītāja apliecības derīguma termiņu, traktortehnikas mācību braukšanas atļaujas derīguma termiņu, traktortehnikas instruktora apliecības derīguma termiņu.
Atgādinājuma pakalpojumam ir bez maksas, tie tiek nodrošināti tikai klienta izvēlētajos kanālos vai arī valsts informācijas sistēmā, pieslēdzoties savam lietotāja profilam.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkurai juridiskai vai fiziskai personai ir tiesības saņemt šo e-pakalpojumu
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Atgādinājumi tiks nosūtīti ne ātrāk kā divas nedēļas pirms dokumenta derīguma termiņa beigām
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai uzsāktu pieteikumu atgādinājumiem par traktortehnikas un tās vadītāju dokumentu derīgumu termiņiem, persona (lietotājs) vispirms pieslēdzas savam lietotāja profilam valsts informācijas sistēmā un iepazīstas ar pakalpojuma aprakstu, kā arī aizpilda vai iesniedz e-pakalpojumā prasīto informāciju. Ja traktortehnikas īpašnieks ir juridiska persona, atgādinājumu saņemšanai var pieteikties tikai paraksttiesīga persona, kura pilnvarota veikt e-pakalpojumu šīs juridiskās personas vārdā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VTUA e-pakalpojums
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atgādinājumi par traktortehnikas tehniskās apskates derīguma termiņu, traktortehnikas reģistrācijas apliecības derīguma termiņu, traktortehnikas vadītāja apliecības derīguma termiņu, traktortehnikas mācību braukšanas atļaujas derīguma termiņu, traktortehnikas instruktora apliecības derīguma termiņu ir iespējams apskatīt pieslēdzoties savam lietotāja profilam valsts informācijas sistēmā vai saņemt personas izvēlētajos kanālos (e-pasts, sms, e-adrese).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VTUA e-pakalpojums