(e) Traktortehnikas vadītāju izglītības iestādes izmaiņu reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Īss apraksts:
Pakalpojums mērķis ir traktortehnikas vadītāju izglītības iestādei veikt izmaiņas mācību reģistrācijas kartē par izglītības iestādi - mācību adresēm, mācībspēkiem, traktortehniku un citu informāciju, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lai nodrošinātu tiesības uz traktortehnikas vadītāju sagatavošanu. Tikai valsts informācijas sistēmā reģistrēta izglītības iestāde var veikt traktortehnikas vadītāju apmācību.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiskas personas, vai to pilnvarotas personas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Maksimāli īsā termiņā, bet ne ilgāk kā 10 darbadienu laikā
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai uzsāktu izglītības iestādes izmaiņu reģistrācijas procesu, izglītības iestādes pārstāvis (lietotājs) vispirms iepazīstas ar pakalpojuma aprakstu un aizpilda vai iesniedz e-pakalpojumā prasīto informāciju par izglītības iestādi – teorētisko mācību telpu un braukšanas mācību laukuma adresēm, mācībspēkiem, traktortehniku un citu prasīto informāciju. Lietotājam ir jābūt Juridiskās personas paraksttiesīgai personai vai šīs lietotājs ir pilnvarots veikt e-pakalpojumu šīs juridiskās personas vārdā. Pirms uzsākt pakalpojumu lietotājam tiek attēlota komersanta informācija, kura vārdā tiks veikta šī e-pakalpojuma izpilde. Pēc tā, kad klients apstiprina klienta datus (spiežot pogu "Turpināt"). Pieteikties veikt traktortehnikas vadītāju apmācību var tikai elektroniski, aizpildot e-pakalpojumā prasīto informāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VTUA e-pakalpojums
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ja izglītības iestādei tiek reģistrētas izmaiņas valsts informācijas sistēmā e-pakalpojuma lietotājam tiek nosūtīta izglītības iestādes mācību karte, kura apliecina tiesības uz traktortehnikas vadītāju sagatavošanu. Saņemšanas veids - pa pastu, elektroniski e-pastā vai elektroniski e-adresē. Savukārt, ja izglītības iestādei netiek reģistrētas izmaiņas lietotājs saņem informāciju par pakalpojuma noraidīšanu vai anulēšanu, ar pamatojumu kas ir jāuzlabo un jāpilnveido, lai izglītības iestāde tiktu reģistrēta un tiek aicināts e-pakalpojumu iesniegt no jauna un izglītības iestādes mācību karte darbības apturēšanu vai anulēšanu, kas nozīmē, ka izglītības iestādes izglītības procesu nodrošināt nedrīkst.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VTUA e-pakalpojums