Traktortehnikas vadītāja apliecības iegūšana, apmaiņa vai atjaunošana
Izvēlētā organizācija: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Īss apraksts:
Traktortehnikas vadītāja apliecību fiziskai personai izdod gadījumos, kad tā ieguvusi tiesības ar noteiktas kategorijas traktortehniku piedalīties ceļu satiksmē un ekspluatēt traktortehniku ražošanas procesā. Lai iegūtu traktortehnikas vadītāja apliecību ar noteiktām kategorijām, klientam jānokārto eksāmeni par ceļu satiksmes noteikumiem un traktortehnikas ekspluatācijas drošības jautājumiem, kā arī attiecīgai kategorijai atbilstošās traktortehnikas praktiskās vadīšanas, ekspluatēšanas darba procesā eksāmens. Traktortehnikas vadītāja apliecības apmaiņa, klientam iesniedzot iestādē apmaināmo traktortehnikas vadītāja apliecību, tiek veikta gadījumos, kad tai ir beidzies derīguma termiņš (10 gadi) vai tā ir vizuāli bojāta, tajā nav skaidri salasāmi ieraksti vai zīmogs, tai ir radušies mehāniski bojājumi, kas traucē salasīt informāciju vai atpazīt īpašnieka fotoattēlu, kā arī mainoties traktortehnikas vadītāja apliecības īpašnieka personas datiem.
Ja klients traktortehnikas vadītāja apliecību ieguvis ārvalstīs un vēlas to apmainīt pret Latvijas Republikā izdotu traktortehnikas vadītāja apliecību, pirms tam nepieciešams veikt ārvalstīs izdoto profesionālās kvalifikācijas dokumentu traktortehnikas vadīšanā izvērtēšanu, tikai pēc tam tiek pieņemts lēmums par vadītāju apliecības apmaiņu.
Traktortehnikas vadītāja apliecības atjaunošana tiek veikta gadījumos, kad klients nevar uzrādīt tam esošo apliecību, jo tā ir  nozaudēta, nozagta vai fiziskai personai atņemta sakarā ar normatīvo aktu prasību neievērošanu. Dati par traktortehnikas vadītājiem, tiem piešķirto kategoriju tiek reģistrēti valsts informācijas sistēmā “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma”.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas no 16. gadu vecuma
Termiņš:
Maksimāli īsā termiņā, bet ne ilgāk kā mēneša laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pieprasot pakalpojumu, klientam jānorāda iesnieguma veidlapā prasītā informācija. Aizpildīto iesniegumu klients var iesniegt klātienē. Pirms pakalpojuma sniegšanas klātienē, klientam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).
Apmaksas veidi:
1. priekšapmaksa (rēķins) (banka, internetbanka, Latvijas pasts);
2. klātienē, veicot bezskaidras naudas norēķinus ar maksājumu karti (POS) (čeks vai rēķins).
Pakalpojuma veids par transporta nodrošinājumu valsts funkciju veikšanai tiek piemērots par nobrauktajiem kilometriem līdz klienta norādītajai adresei un atpakaļ uz biroju 0.67 EUR/km. Piemēram, ja traktortehnika atrodas 5km attālumā no valsts iestādes biroja, tad papildus būs jāmaksā 0.67EUR/km x 10km = 6.70 EUR.
Pakalpojuma gala cenā iekļauj pakalpojumu veidu par norēķinu nodrošinājumu valsts funkciju veikšanai tikai tajos gadījumos, kad klients apmaksā rēķinā vai čekā norādītos pakalpojumus, izmantojot norēķinu karti. Savukārt, saskaņā ar izrakstīto rēķinu, klientam veicot norēķinus bankā, internetbankā vai Latvijas pastā, samaksa par norēķinu nodrošinājumu netiek piemērota.
Pakalpojuma cenu traktortehnikas vadītājiem skatīt tīmekļa vietnē www.vtua.gov.lv, sadaļā "Darbības jomas" > "Traktortehnikas vadītāji" > "Pakalpojumu cena traktortehnikas vadītājiem".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģiona nodaļa Kuldīgā
Kurzemes reģiona nodaļa Liepājā
Kurzemes reģiona nodaļa Saldū
Kurzemes reģiona nodaļa Talsos
Kurzemes reģiona nodaļa Ventspilī
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Iestādes amatpersonai pieņemot pozitīvu lēmumu par traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanu, vadītāja apliecības apmaiņu vai atjaunošanu, klientam tiek izsniegta traktortehnikas vadītāja apliecība, savukārt iestādes amatpersonai pieņemot negatīvu lēmumu par traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanu pretendenta nepietiekamo prasmju dēļ, klients tiek aicināts atkārtoti veikt eksāmenu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģiona nodaļa Kuldīgā
Kurzemes reģiona nodaļa Liepājā
Kurzemes reģiona nodaļa Saldū
Kurzemes reģiona nodaļa Talsos
Kurzemes reģiona nodaļa Ventspilī
Parādīt visus...