Paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģu lidojumu atļaujas izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"
Īss apraksts:
Lai veiktu paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģu lidojumu Bezpilota gaisa kuģa pilotam, ir nepieciešams saņemt paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģa lidojuma atļauju.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Valsts institūcijas, pašvaldības, biedrības, nodibinājumi, komersanti, ārzemnieki, Latvijas un trešo valstu iedzīvotāji.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / iesnieguma iesniegšana
Iesniegums paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģa lidojumu atļaujas saņemšanai -  2019. gada 13. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 368 ‘’ Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi’’ veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi’’ 9 pielikums).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene V/A Civilās aviācijas aģentūra
Adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053
Tālrunis: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts caa@caa.gov.lv
Pasts V/A "Civilās aviācijas aģentūra"
Adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053
Tālrunis: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / atļaujas izsniegšana
Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju Civilās aviācijas aģentūra pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, izvērtējot iesniegumā norādīto informāciju un pievienotos dokumentus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene V/A Civilās aviācijas aģentūra
Adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053
Tālrunis: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki