Atzītās struktūras novērtēšana atbilstoši uzraudzības ciklam
Izvēlētā organizācija: Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"
Īss apraksts:
Atzīto struktūru atbilstības uzraudzība tiek veikta, lai pārliecinātos par tās atbilstību piemērojamām prasībām un tiesību aktiem.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiskas personas un iestādes, kas ir ieguvušas atzītās struktūras statusu.
Termiņš:
Atbilstoši noteiktajam Ministru kabineta noteikumos.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ne retāk, kā reizi divos gados tiek veikta atzītās struktūras  atbilstības uzraudzība saskaņā ar Civilās aviācijas aģentūras sagatavotu uzraudzības programmu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā V/A "Civilās aviācijas aģentūra" e-adrese
Klātiene V/A Civilās aviācijas aģentūra
Adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053
Tālrunis: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts caa@caa.gov.lv
Pasts V/A "Civilās aviācijas aģentūra"
Adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053
Tālrunis: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Atbilstības izvērtēšana
Atbilstības izvērtēšana piemērojamajām prasībām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atbilstības izvērtēšana piemērojamajām prasībām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene V/A Civilās aviācijas aģentūra
Adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053
Tālrunis: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki