Nacionālo mācību organizāciju sertificēšana
Izvēlētā organizācija: Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"
Īss apraksts:
Nacionālās mācību organizācijas ir juridiskas personas un iestādes, kuras vēlas sagatavot lidojumu apkalpes locekļus amatierpilota apliecības vai gaisa kuģa kvalifikācijas iegūšanai, kas dod tiesības veikt lidojumus ar gaisa kuģiem, kuri minēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 4.jūlija Regulas Nr.2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91, I pielikumā.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiskas personas un iestādes.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pieteikuma un nepieciešamo apliecinājumu iesniegšana
Mācību kursa atbildīgā persona, ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pirms plānotās mācību kursa darbības uzsākšanas, iesniedz CAA pieteikumu un nepieciešamos apliecinājuma dokumentus atkarībā no mācību kursa kategorijas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene V/A Civilās aviācijas aģentūra
Adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053
Tālrunis: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts caa@caa.gov.lv
Pasts V/A "Civilās aviācijas aģentūra"
Adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053
Tālrunis: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Atbilstības izvērtēšana
CAA atbildīgais inspektors, lietojot kontrolpunktu sarakstu, pārbauda iesniegtos dokumentus, ja nepieciešams, pieprasa trūkstošo vai papildu informāciju un veic iesniedzēja mācību kursa auditu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Apliecības izsniegšana
Pēc labvēlīga lēmuma pieņemšanas, balstoties uz veiktā audita rezultātiem, tiek izdota reģistrācijas apliecība, kuras oriģinālu PEL/V izsniedz mācību kursa vadītājam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene V/A Civilās aviācijas aģentūra
Adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053
Tālrunis: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts V/A "Civilās aviācijas aģentūra"
Adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053
Tālrunis: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki