Nacionālo mācību organizāciju sertificēšana
Izvēlētā organizācija: Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"
Īss apraksts:
Nacionālās mācību organizācijas ir juridiskas personas un iestādes, kuras vēlas sagatavot lidojumu apkalpes locekļus amatierpilota apliecības vai gaisa kuģa kvalifikācijas iegūšanai, kas dod tiesības veikt lidojumus ar gaisa kuģiem, kuri minēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 4.jūlija Regulas Nr.2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91, I pielikumā.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiskas personas un iestādes.
Termiņš:
15 darba dienas apstiprinājuma par deklarācijas saņemšanu izsniegšanai;
60 darba dienas mācību programmas atbilstības apstiprināšanai.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pieteikuma un nepieciešamo apliecinājumu iesniegšana
Mācību kursa atbildīgā persona, ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pirms plānotās mācību kursa darbības uzsākšanas, iesniedz CAA pieteikumu un nepieciešamos apliecinājuma dokumentus atkarībā no mācību kursa kategorijas (veidlapas un vadlīnijas šeit: https://www.caa.gov.lv/lv/pilotu-macibu-organizacijas-un-fstd-operatori-0 )
n dokumentu kopijas:
a) Komersanta reģistrācijas apliecībai;
b) Personāla (AM, HT, TKI, FI) kvalifikāciju atbilstības apstiprinājuma dokumenti, CV, dokumentu kopijas, kas, kas apliecina minētā personāla esību;
c) mācību lidojumiem izmantojamo gaisa kuģu attiecīgā dokumentācija (reģistrācijas, lidojumu derīguma un radio iekārtu apliecības, trokšņu sertifikāts);
d) FSTD, ko mācību organizācija plāno izmantot, attiecīgā dokumentācija (ja piemērojams);
e) civiltiesiskās un 3. personas apdrošināšanas polises;
f) līgumus par gaisa kuģu nomu, telpu īri u.tml. (ja piemērojams);
g) darbības un mācību rokasgrāmatas atbilstoši MK noteikumu Nr.373 (2020) 3.un 4.pielikumam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene V/A Civilās aviācijas aģentūra
Adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053
Tālrunis: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts caa@caa.gov.lv
Pasts V/A "Civilās aviācijas aģentūra"
Adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053
Tālrunis: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Atbilstības izvērtēšana
Atbildīgais inspektors, lietojot NMO deklarācijas un mācību programmas kontrolkarti, pārbauda NMO iesniegtos dokumentus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Apliecības izsniegšana
Ja pēc dokumentu pārbaudes atbildīgais inspektors konstatē NMO atbilstību piemērojamām prasībām, tad PEL/ME 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā izsniedz apstiprinājumu par deklarācijas saņemšanu;
Ja tiek iesniegts pieteikums mācību kurss lidojumu apkalpes locekļiem gaisa kuģa tipa kvalifikācijas iegūšanai, tad PEL/ME 3 mēnešu laikā izsniedz apstiprinājumu par deklarācijas saņemšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene V/A Civilās aviācijas aģentūra
Adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053
Tālrunis: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts V/A "Civilās aviācijas aģentūra"
Adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053
Tālrunis: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki