Apstiprinātu mācību organizāciju (ATO) sertificēšana
Izvēlētā organizācija: Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"
Īss apraksts:
Par apstiprinātu mācību organizāciju (turpmāk – ATO) var kļūt tāda mācību organizācija, kas tiek atzīta kā atbilstoša Pamatregulai un tās īstenošanas noteikumu prasībām, kā rezultātā šai mācību organizācijai tiek dota atļauja (izsniegts sertifikāts) nodrošināt apmācību pilotu apliecību un ar tām saistīto kvalifikācijas atzīmju un sertifikātu saņemšanai.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiskas personas un iestādes.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
210
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pieteikuma formu, darbības un mācību rokasgrāmatas, dokumentu iesniegšana
"Mācību organizācija iesniedz CAA aizpildītu pieteikuma formu (veidlapas un vadlīnijas šeit: https://www.caa.gov.lv/lv/pilotu-macibu-organizacijas-un-fstd-operatori-0 ),  darbības un mācību rokasgrāmatas, dokumentu kopijas:
a) Komersanta reģistrācijas apliecībai;
b) atbildīgā personāla (HT, CFI, CTKI) kvalifikāciju apstiprinājuma dokumenti, CV;
c) mācību lidojumiem izmantojamo gaisa kuģu attiecīgā dokumentācija (reģistrācijas, lidojumu derīguma un radio iekārtu apliecības, trokšņu sertifikāts);
d) FSTD, ko mācību organizācija plāno izmantot, attiecīgā dokumentācija (ja piemērojams);
e) mācību lidlauku attiecīgā dokumentācija (ja piemērojams);
f) civiltiesiskās un 3. personas apdrošināšanas polises;
g) līgumus par gaisa kuģu nomu, telpu īri u.tml. (ja piemērojams);
h) darbības un mācību rokasgrāmatas atbilstoši ORA.GEN.115 un ORA.GEN.200;
i) mācību organizācijas finanšu novērtējums atbilstoši ORA.GEN.210".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene V/A Civilās aviācijas aģentūra
Adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053
Tālrunis: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts caa@caa.gov.lv
Pasts V/A "Civilās aviācijas aģentūra"
Adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053
Tālrunis: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Atbilstības izvērtēšana
Tiek veikta dokumentu atbilstības izvērtēšana piemērojamajām prasībām un audits uz vietas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Sertifikāta izsniegšana
Kad organizācija demosntrējusi atbilstību piemērojamajām prasībām, tiek izsniegts apstiprinājuma sertifikāts.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene V/A Civilās aviācijas aģentūra
Adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053
Tālrunis: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts V/A "Civilās aviācijas aģentūra"
Adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053
Tālrunis: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki