Kvalifikācijas atzīmju derīguma termiņa pagarināšana un atjaunošana
Izvēlētā organizācija: Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"
Īss apraksts:
Lidojumu apkalpes locekļa apliecība ir beztermiņa, bet tajā esošajām kvalifikācijas atzīmēm  ir noteikti derīguma termiņi. Kvalifikācijas atzīmes derīgumu termiņu pagarina, ja tas nav beidzies un gaisa kuģa lidojumu apkalpes loceklis ir izpildījis piemērojamās prasības kvalifikācijas atzīmes pagarināšanai. Kvalifikācijas atzīmes, kuru derīguma termiņš ir beidzies un gaisa kuģa lidojumu apkalpes loceklis nav izpildījis piemērojamās prasības kvalifikācijas atzīmes pagarināšanai, var atjaunot, izpildot piemērojamās prasības kvalifikācijas atzīmes atjaunošanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona (Lidojumu apkalpes locekļa apliecības turētājs).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / dokumentu iesniegšana
Iesniedz dokumentus, kas pierāda, ka ir izpildītas piemērojamās prasības kvalifikācijas atzīmes pagarināšanai vai atjaunošanai. Pēc nepieciešamības, aizpilda pieteikuma veidlapu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene V/A Civilās aviācijas aģentūra
Adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053
Tālrunis: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts caa@caa.gov.lv
Pasts V/A "Civilās aviācijas aģentūra"
Adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053
Tālrunis: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Atbilstības izvērtēšana
Tiek veikta iesniegto dokumentu atbilstības izvērtēšana piemērojamajām prasībām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / ieraksts apliecībā
Ja iesniegtie dokumenti atbilst piemērojamām prasībām, tiek veikts ieraksts gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļa apliecībā par kvalifikācijas atzīmes pagarināšanu vai atjaunošanu, norādot jaunos derīguma termiņus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene V/A Civilās aviācijas aģentūra
Adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053
Tālrunis: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki