Civilās aviācijas personāla veselības pārbaužu uzraudzība
Izvēlētā organizācija: Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"
Īss apraksts:
Civilās aviācijas aģentūras sertificēto aviācijas medicīnas ekspertu (AME) un aviācijas medicīnas centru (AeMC) profesionālās darbības uzraudzība aviācijas medicīnas kompetenču ietvaros.
Latvijā un arī citās ES / EASA dalībvalstīs veikto Latvijas civilās aviācijas personāla veselības apliecību turētāju un pretendentu aviācijas medicīnas veselības pārbaužu rezultātu uzraudzība.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Civilās aviācijas aģentūras (CAA) sertificētie aviācijas medicīnas eksperti un aviācijas medicīnas centri.
ES / EASA civilās aviācijas personāla veselības apliecību turētāji un pretendenti.
Termiņš:
Pastāvīgi, kamēr ir spēkā AME vai AeMC sertifikāts, un katras aviācijas medicīnas veselības pārbaudes ietvaros, kamēr ir spēkā attiecīgā civilās aviācijas personāla veselības apliecība.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Uzraudzības plāna sastādīšana
2 gadu cikla uzraudzības pasākumu sagatavošana un apstiprināšana CAA.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene V/A Civilās aviācijas aģentūra
Adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053
Tālrunis: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts caa@caa.gov.lv
Pasts V/A "Civilās aviācijas aģentūra"
Adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053
Tālrunis: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Auditu un inspekciju veikšana klātienē. CAA saņemtās aviācijas medicīnas dokumentācijas izvērtēšana
CAA veic AME un AeMC auditus un inspekcijas, kā arī civilās aviācijas personāla veselības pārbaužu, attiecīgās aviācijas medicīnas dokumentācijas un veselības pārbaužu rezultātu atbilstības prasībām uzraudzību, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 27.punktā un 35.punktā noteikto.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene V/A Civilās aviācijas aģentūra
Adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053
Tālrunis: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts caa@caa.gov.lv
Pasts V/A "Civilās aviācijas aģentūra"
Adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053
Tālrunis: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki