Aeronavigācijas un gaisa satiksmes pārvaldības pakalpojumu sniedzēju tekošā uzraudzība
Izvēlētā organizācija: Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"
Īss apraksts:
Aeronavigācijas un gaisa satiksmes pārvaldības pakalpojumu sniedzēju tekošā uzraudzība pēc sertificēšanas.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Latvijas Republikā reģistrēti uzņēmumi, kuri sniedz aeronavigācijas pakalpojumus Rīgas Lidojumu informācijas rajonā.
Termiņš:
Pastāvīgi, sertifikāta darbības laikā.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Uzraudzības plāna sastādīšana
2 gadu Uzraudzības pasākumu sagatavošana un apstiprināšana CAA.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene V/A Civilās aviācijas aģentūra
Adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053
Tālrunis: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts caa@caa.gov.lv
Pasts V/A "Civilās aviācijas aģentūra"
Adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053
Tālrunis: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Atzinuma izsniegšana
CAA veic auditus un inspekcijas pakalpojuma sniedzēja organizācijā, sniedz atzinumu auditējamai vai inspicējamai organizācijai par rezultātiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma sniedzēja atkārtota pārbaude
CAA izvērtē un apstiprina pakalpojumu sniedzēja plānotās korektīvās darbības. CAA veic atkārtotu pārbaudi, sniedz informāciju pakalpojumu sniedzējam par rezultātiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene V/A Civilās aviācijas aģentūra
Adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053
Tālrunis: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts caa@caa.gov.lv
Pasts V/A "Civilās aviācijas aģentūra"
Adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-1053
Tālrunis: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki