Rīgas transporta infrastruktūras objekta lietošana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīgas valstspilsētas pašvaldības valdījumā esošos satiksmei izbūvētos transporta infrastruktūras objektus ielu sarkano līniju robežās paredzēts nodot nomā, slēdzot līgumus par transporta infrastruktūras lietošanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
7
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš no 1-7 darba dienām
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt tikai klātienē Rīgas domes Satiksmes departamentā Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, 110.kabinetā noteiktajos pieņemšanas laikos. Pakalpojuma saņemšanai ir jāiesniedz šādi dokumenti:
1.Pieteikums par transporta infrastruktūras objekta lietošanu un pilnvara par tiesībām parakstīt līgumu
par pašvaldības ceļu lietošanu.
2.Darba vietas aprīkojuma shēma, kas saskaņota atbilstoši Ministru kabineta 02.10.2001.noteikumu Nr.421 "Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem" 3.2.apakšnodaļas prasībām.
3. Ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietojuma shēma ielās ar sabiedriskā transporta satiksmi, kas saskaņota ar Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta pārvadātājiem (RP SIA "Rīgas satiksme").
4. Jānoslēdz ar Rīgas domes Satiksmes departamentu līgumu par pašvaldības ceļu lietošanu.
Jāuzrāda šādu dokumentu oriģināli:
1. Normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos noteiktā kārtībā saskaņots un akceptēts projekts.
2. Būvatļauja, apliecinājuma karte, paskaidrojuma raksts vai paziņojums par būvniecību.
3. Normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos darbu veikšanas projekts ar kalendāro grafiku.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Satiksmes departaments
Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts sd@riga.lv
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Līgumā paredzētā nomas maksa par transporta infrastruktūras objekta lietošanu tiek aprēķināta
pamatojoties uz Rīgas domes 02.03.2022.lēmumu Nr.1326 "Par nomas maksas noteikšanu transporta infrastruktūras objektu lietošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā". Maksa par pakalpojumu ieskaitāma Luminor Bank AS kontā Nr.LV04NDEA0023400004030.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu var saņemt tikai klātienē Rīgas domes Satiksmes departamentā Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, 110.kabinetā noteiktajos pieņemšanas laikos.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Satiksmes departaments
Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts sd@riga.lv