Lēmums par ceļa pievienojuma izveidošanu valsts autoceļam
Izvēlētā organizācija: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi"
Īss apraksts:
Lēmuma pieņemšana par ceļa pievienojuma izveidošanu valsts autoceļam.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
30 dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzamie dokumenti:
1) Iesniegums.
2) Ceļu projektēšanas jomā sertificēta būvinženiera sagatavots attiecīgā ceļa pievienojuma izvērtējums un tehniski ekonomiskais pamatojums. Izvērtējumā jānorāda ceļa pievienojuma radītās satiksmes režīma izmaiņas un satiksmes negadījuma risku pieaugumu, salīdzinot ar risinājumiem, kad ceļa pievienojumu pievieno citam – zemākas šķiras valsts autoceļam, pašvaldības, komersanta vai māju ceļam, nodibinot servitūtu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, un ceļa pievienojumu pievieno tuvumā esošam ceļa pievienojumam (MK 07.07.2008. noteikumu Nr.505 3.daļas “Ceļu pievienojumu izveidošanas kārtība” prasība).
3) Citi dokumenti pēc pieprasījuma.

Pieprasīšanas kanāls: Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).

Izsniedzējs:
1) Pie valsts galvenajiem autoceļiem – VSIA "Latvijas Valsts ceļi" Pārvaldīšanas daļa.
2) Pie valsts reģionāliem un vietējiem autoceļiem – VSIA "Latvijas Valsts ceļi" nodaļas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-adrese
Klātiene http://lvceli.lv/kontakti/
Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67028169
Fakss: +371 67028171
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts)
Maksājumi: Skatīt maksājumus