(e) Traktortehnikas vadītāju izglītības iestādes pirmreizējā reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Īss apraksts:
Pakalpojums mērķis ir traktortehnikas vadītāju izglītības iestādei nodrošināt tiesības uz traktortehnikas vadītāju sagatavošanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izsniedzot mācību reģistrācijas karti. Tikai valsts informācijas sistēmā reģistrēta izglītības iestāde var veikt traktortehnikas vadītāju apmācību.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiskas personas, vai to pilnvarotas personas
Termiņš:
Maksimāli īsā termiņā
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai uzsāktu izglītības iestādes reģistrācijas procesu, izglītības iestādes pārstāvis (lietotājs) vispirms iepazīstas ar pakalpojuma aprakstu un aizpilda vai iesniedz e-pakalpojumā prasīto informāciju par izglītības iestādi – teorētisko mācību telpu un braukšanas mācību laukuma adresēm, mācībspēkiem, traktortehniku un citu prasīto informāciju. Lietotājam ir jābūt Juridiskās personas paraksttiesīgai personai vai šīs lietotājs ir pilnvarots veikt e-pakalpojumu šīs juridiskās personas vārdā. Pirms uzsākt pakalpojumu lietotājam tiek attēlota komersanta informācija, kura vārdā tiks veikta šī e-pakalpojuma izpilde. Pēc tā, kad klients apstiprina klienta datus (spiežot pogu "Turpināt"). Pieteikties veikt traktortehnikas vadītāju apmācību var tikai elektroniski, aizpildot e-pakalpojumā prasīto informāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VTUA e-pakalpojums
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ja izglītības iestāde tiek reģistrēta valsts informācijas sistēmā e-pakalpojuma lietotājam tiek nosūtīta izglītības iestādes mācību karte, kura apliecina tiesības uz traktortehnikas vadītāju sagatavošanu. Saņemšanas veids - pa pastu, elektroniski e-pastā vai elektroniski e-adresē. Savukārt, ja izglītības iestāde netiek reģistrēta lietotājs saņem informāciju par pakalpojuma noraidīšanu vai anulēšanu, ar pamatojumu kas ir jāuzlabo un jāpilnveido, lai izglītības iestāde tiktu reģistrēta un tiek aicināts e-pakalpojumu iesniegt no jauna.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VTUA e-pakalpojums
Pasts Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra pasts
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027149
Fakss: 67027444
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki