Atpūtas kuģu vadītāju kvalifikācijas iegūšana
Izvēlētā organizācija: Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Īss apraksts:
Lai iegūtu vadītāja apliecību motorizēto atpūtas kuģu, kuru garums nepārsniedz 12 metrus, vadīšanai Latvijas iekšējos ūdeņos (atpūtas kuģu vadītāja apliecība), CSDD jākārto teorētiskais eksāmens. Nepieciešamās zināšanas un iemaņas jāapgūst pašmācības ceļā. Vairāk informācijas par atpūtas kuģu vadītāja apliecības iegūšanu meklē CSDD mājaslapā https://www.csdd.lv/atputas-kugu-vaditaja-aplieciba/vispariga-informacija
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Atpūtas kuģu vadītāja apliecību izsniedz tajā pašā dienā, kad CSDD nokārtots eksāmens.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / 1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Informācija par atpūtas kuģu vadītāju kvalifikācijas iegūšanu pieejama CSDD mājaslapā https://www.csdd.lv/atputas-kugu-vaditaja-aplieciba/vispariga-informacija

Informācija pa atpūtas kuģu vadītāja apliecības iegūšanas izmaksām atrodam CSDD mājaslapā https://www.csdd.lv/atputas-kugu-vaditaja-aplieciba/maksajumi. Apmaksu iespējams veikt e.CSDD.lv, jebkurā CSDD KAC vai ar pārskaitījumu.

CSDD rekvizīti:

VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Adrese: S.Eizenšteina iela 6. Rīga, LV-1079
PVN reģistrācijas numurs: LV40003345734
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003345734

CSDD norēķinu konti:

AS "SEB banka":
Konta numurs: LV14UNLA0002002469329
Bankas kods: UNLALV2X

AS "Swedbank":
Konta numurs: LV92HABA0551029752626
Bankas kods: HABALV22

AS "Citadele banka":
Konta numurs: LV75PARX0000118181018
Bankas kods: PARXLV22

Luminor Bank AS Latvijas filiāle:
Konta numurs: LV59RIKO0000083701313
Bankas kods: RIKOLV2X

Maksājumiem par komercķīlas atzīmes reģistrāciju:
AS "Citadele banka":
Konta numurs: LV53PARX0000118181026
Bankas kods: PARXLV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene CSDD KAC, kuros tiek sniegta vadītāju kvalifikācijas pakalpojumi
Adrese: Bauskas iela 86, Rīga, LV-1004
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / 2. solis / Procedūras pieprasīšana izpildei
Lai iegūtu atpūtas kuģu vadītāja apliecību, CSDD jākārto teorētiskais eksāmens. Tam pieteikties iespējams:
- elektroniski CSDD e-pakalpojumos https://e.csdd.lv/
- CSDD klientu apkalpošanas centros, kuros tiek sniegti vadītāju kvalifikācijas pakalpojumi https://www.csdd.lv/vaditaja-apliecibas-iegusana/eksamenu-kartosanas-vietas
- pa tālruni 67025777
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / 3.solis/ Pakalpojuma saņemšana
Eksāmens notiek datorizēti, tajā ir 20 jautājumi, atbilžu sniegšanai atvēlētais laiks ir 20 minūtes. Eksāmens ir nokārtotas, ja netiek pieļautas vairāk kā divas nepareizas atbildes. Vadītāja apliecību izsniedz tajā pašā dienā, kad CSDD nokārtots eksāmens.
Maksājumi: Skatīt maksājumus