Traktortehnikas vadītāju praktiskās apmācības instruktoru apliecības izsniegšana, apmaiņa vai atjaunošana
Izvēlētā organizācija: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina izglītības iestāžu un komersantu mācību procesa, speciālistu kvalifikācijas atestācijas procesa uzraudzību nodrošinot normatīvo aktu prasībām atbilstošu traktortehnikas vadītāju apmācību un mācību spēku atestāciju Latvijas Republikā, ko administrē VTUA kā vienu no noteiktajām valsts funkcijām.
Mācību speciālistu kvalifikācija ir process, kad VTUA nodrošina fizisko personu apmācību un eksamināciju, pēc kuras izsniedz traktortehnikas vadītāju sagatavošanas praktisko mācību instruktora apliecību. VTUA izsniedz mācību atļauju, izglītības iestādei vai komersantam, kas vēlas veikt traktortehnikas vadītāju apmācību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Traktortehnikas vadītāju sagatavošanas praktisko mācību instruktori (Fiziskas vai juridiskas personas, vai to pilnvarotas personas.)
Termiņš:
Maksimāli īsā termiņā, bet ne ilgāk kā mēneša laikā
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu mācību atļaujas vai speciālistu kvalifikācijas atestācijas pakalpojumus jāiesniedz iesniegums (brīvā formā) un klāt jāpievieno nomas vai īpašumtiesību dokumenti par mācību klasi, laukumu un traktortehniku, un nodarbību pasniedzēju un instruktoru izglītību apliecinoši dokumenti. Iesniegumu var iesniegt klātienē vai iesūtot elektroniski parakstītu dokumentu.
Lai iegūtu traktortehnikas vadītāju sagatavošanas praktisko mācību instruktoru apliecību, ir jāiesniedz pretendenta izglītību apliecinošs dokuments. Iesniegumu var iesniegt klātienē vai iesūtot elektroniski parakstītu dokumentu. Lai iegūtu traktortehnikas vadītāju sagatavošanas praktisko mācību instruktoru apliecību, ir jāpiesakās iesūtot izglītības dokumentu un kontaktinformāciju uz e-pasta adresi: lauris.ozols@vtua.gov.lv
Apmaksas veidi:
1. priekšapmaksa (rēķins) (banka, internetbanka, Latvijas pasts);
2. klātienē, veicot bezskaidras naudas norēķinus ar maksājumu karti (POS) (čeks vai rēķins).
Pakalpojuma veids par transporta nodrošinājumu valsts funkciju veikšanai tiek piemērots par nobrauktajiem kilometriem līdz klienta norādītajai adresei un atpakaļ uz biroju 0.67 EUR/km. Piemēram, ja mācību klase, laukums vai traktortehnika atrodas 5km attālumā no VTUA biroja, tad papildus būs jāmaksā 0.67EUR/km x10km = 6.70 EUR.
Pakalpojuma gala cenā iekļauj pakalpojumu veidu par norēķinu nodrošinājumu valsts funkciju veikšanai tikai tajos gadījumos, kad klients apmaksā rēķinā vai čekā norādītos pakalpojumus, izmantojot norēķinu karti. Savukārt, saskaņā ar izrakstīto rēķinu, klientam veicot norēķinus bankā, internetbankā vai Latvijas pastā, samaksa par norēķinu nodrošinājumu netiek piemērota.
Pakalpojumu cena traktortehnikas vadītājiem tīmekļa vietnē www.vtua.gov.lv, sadaļā "Darbības jomas" > "Traktortehnikas vadītāji" > "Pakalpojumu cena traktortehnikas vadītājiem"
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Telefons
27183612
63024642
63129291
63223134
63322613
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Iestādes amatpersonai pieņemot pozitīvu lēmumu par mācību atļaujas vai  traktortehnikas vadītāju sagatavošanas praktisko mācību instruktoru apliecību piešķiršanu, komersantam, tā pilnvarotai personai vai instruktoram tiek izsniegta mācību atļaujas vai  traktortehnikas vadītāju sagatavošanas praktisko mācību instruktoru apliecība. Negatīva lēmuma gadījumā klientam klātienē, ar elektronisko parakstu vai pa pastu, ierakstītā vēstulē, tiek sniegta informācija par atteikuma iemesliem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Kuldīgā
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Liepājā
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Saldū
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Talsos
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Ventspilī
Parādīt visus...