Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora kompetences sertifikāta un apliecības izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija
Īss apraksts:
Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora kompetences sertifikātu un apliecību izsniedz personai, kura atbilst medicīnisko prasību obligātajiem nosacījumiem, kurai ir apliecinājums par psihofizioloģisko piemērotību vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) veicamajam darbam, kura ir ieguvusi vispārējo pamatizglītību un profesionālo izglītību vilces ritošā sastāva saimniecības jomā, kas ir līdzvērtīga trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim, kurai ir derīga vilces līdzekļa vadīšanas apliecība un saskaņotais papildu sertifikāts attiecīgajā vilces līdzekļa vadīšanas veidā, un ne mazāk kā divu gadu darba pieredze attiecīgā veida vilces līdzekļu vadītāja amatā un ne mazāk kā piecu gadu kopējā darba pieredze vilces līdzekļu vadītāja amatā, kura ir nokārtojusi Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas teorētisko eksāmenu.

Vilces līdzekļa vadītāja  (mašīnista) instruktora kompetences sertifikāts un apliecība ir derīga 6 gadus. Vilces līdzekļa vadītājs  (mašīnists) instruktors pēc 6 gadiem atkārtoti kārto teorētisko eksāmenu, lai iegūtu jaunu vilces līdzekļa vadītāja  (mašīnista) instruktora kompetences sertifikātu un apliecību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Viens mēnesis skaitot no brīža, kad ir iesniegta visa prasītā informācija.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora apliecības un sertifikāta iegūšanai ir nepieciešami izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrāda oriģinālus), izziņa par veicamajam darbam atbilstošu veselības stāvokli saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligāto veselības pārbaudi, psihologa atzinumu par pretendenta psihofizioloģisko profesionālo piemērotību mašīnista palīga amatam; pases vai personas apliecības kopija, ar kuru pierāda identitāti; viena fotogrāfija (3 × 4 cm).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija
Adrese: Riepnieku iela 2, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija
Adrese: Riepnieku iela 2, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija
Adrese: Riepnieku iela 2, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija
Adrese: Riepnieku iela 2, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki