Transportlīdzekļu reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Īss apraksts:
Lai transportlīdzekli izņemot traktortehnikas un tās piekabju, tramvaju, trolejbusu un specializēto tūristu transportlīdzekļu) varētu izmantot ceļu satiksmē, tas ir jāreģistrē CSDD. Reģistrējot transportlīdzekli, tam piešķir valsts reģistrācijas numuru, izsniedz piešķirtajam numuram atbilstošas numura zīmes un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, kas vienlaikus ir gan transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus, gan īpašumtiesības apliecinošs dokuments. Plašāka informācija par transportlīdzekļu reģistrāciju pieejama CSDD mājaslapā https://www.csdd.lv/transportlidzeklis/transportlidzekla-registracija/izvelne/
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas paredzamais laiks: līdz 1 stundai.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Transportlīdzekļa īpašnieks vai tā pilnvarota persona iesniedz konkrētajam reģistrācijas veidam nepieciešamos dokumentus elektroniski CSDD e-pakalpojumos (ja konkrētais reģistrācijas pakalpojums pieejams elektroniski) vai CSDD klātienē.
Informācija par maksu par transportlīdzekļa reģistrācijas pakalpojumiem atrodama CSDD mājaslapā https://www.csdd.lv/transportlidzeklis/transportlidzekla-registracija/izvelne/. Apmaksu iespējams veikt e.CSDD.lv, ar pārskaitījumu vai jebkurā CSDD KAC.

CSDD rekvizīti
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Adrese: S.Eizenšteina iela 6. Rīga, LV-1079
PVN reģistrācijas numurs: LV40003345734
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003345734

CSDD norēķinu konti

AS "SEB banka":
Konta numurs: LV14UNLA0002002469329
Bankas kods: UNLALV2X

AS "Swedbank":
Konta numurs: LV92HABA0551029752626
Bankas kods: HABALV22

AS "Citadele banka":
Konta numurs: LV75PARX0000118181018
Bankas kods: PARXLV22

Luminor Bank AS Latvijas filiāle:
Konta numurs: LV59RIKO0000083701313
Bankas kods: RIKOLV2X

Maksājumiem par komercķīlas atzīmes reģistrāciju:
AS "Citadele banka":
Konta numurs: LV53PARX0000118181026
Bankas kods: PARXLV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Visos CSDD KAC
Adrese: Bauskas iela 86, Rīga, LV-1004
Tālrunis: 67025781
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Procedūras pieprasīšana izpildei
Lai reģistrētu transportlīdzekli, tā īpašnieka vai viņa pilnvarota persona iesniedz:
- iesniegumu;
- transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību;
- īpašuma tiesību maiņu apliecinošu dokumentu, ja mainījušās īpašuma tiesības uz transportlīdzekli un informācija par to nav pieejama Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā;
- citus dokumentus, ja tas nepieciešams konkrētajā reģistrācijas gadījumā.
Plašāka informācija par transportlīdzekļu reģistrācijas gadījumiem pieejama CSDD mājaslapā: https://www.csdd.lv/transportlidzeklis/transportlidzekla-registracija/izvelne/
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
CSDD pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par transportlīdzekļa reģistrāciju, par ko informē transportlīdzekļa īpašnieku. Transportlīdzekļa reģistrācijas gadījumā, ja nepieciešams, noformē un izsniedz jaunu transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību un numura zīmes.
Maksājumi: Skatīt maksājumus