Atļaujas saņemšana autotransporta iebraukšanai noteiktās Alūksnes pilsētas teritorijās (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Atļauja nepieciešama iebraukšanai ar transportlīdzekli Alūksnes pilsētas teritorijās, kas apzīmētas ar aizlieguma zīmi Nr.301 “Iebraukt aizliegts” un papildzīmi Nr.849 “Pārējā papildinformācija”, kurā noteikts uzraksts “Izņemot ar Alūksnes novada pašvaldības atļauju” Atļauja ir bezmaksas un tiek izsniegta gadījumos, kas noteikti Alūksnes novada pašvaldības noteikumos Nr.3/2018 "Par transportlīdzekļu iebraukšanu Alūksnes pilsētas teritorijās, kas apzīmētas ar aizlieguma zīmi Nr.301 “Iebraukt aizliegts” un papildzīmi Nr.849 “Pārējā papildinformācija”, kurā noteikts uzraksts “Izņemot ar Alūksnes novada pašvaldības atļauju”".
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Atļauju iespējams saņemt 10 darba dienu jeb 2 nedēļu laikā no pieprasījuma brīža.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atļauju, nepieciešams Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas komisijai adresēts iesniegums. Tas jāiesniedz Alūksnes novada pašvaldībai klātienē Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, pa pastu vai elektroniski.

Atļauja var tikt izsniegta:
1. darba pienākumu pildīšanai (bezmaksas atļauja, ko darba pienākumu veicējiem izsniedz pašvaldības izpilddirektors);
2. pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai (bezmaksas atļauja). Pakalpojumu sniedzējs ir persona, ar kuru Alūksnes novada pašvaldībai ir noslēgts līgums par pakalpojumu (tirdzniecība, izklaides uz ūdens u.c.) nodrošināšanu teritorijās;
3. remontdarbu vai būvniecības darbu veikšanas nodrošināšanai (bezmaksas atļauja);
4. Muižas parkā un Tempļakalna parkā atļauts iebraukt pēc tam, kad ir veikta samaksa par aģentūras “SPODRA” sniegto maksas pakalpojumu (kāzu, kristību un citu pasākumu gadījumos) teritoriju sakopšanai un nokopšanai, un ir saņemta pašvaldības bezmaksas atļauja;
5. lai nodrošinātu pasākumu māksliniecisko un tehnisko nodrošinājumu (bezmaksas atļauja).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Alūksnes novada pašvaldības e-adrese
VPVKAC Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 66954904, 64381496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atļauja ievietošanai automašīnas priekšējā stiklā saņemama klātienē Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 66954904, 64381496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki