Kuģošanas līdzekļa reģistrācijas izziņa
Izvēlētā organizācija: Valsts robežsardze
Īss apraksts:
Lai kuģošanas līdzekļi vai transportlīdzekļi, kas nav pakļauti obligātai reģistrācijai valsts reģistros, varētu tikt izmantoti pierobežas joslā iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā robeža,  tie ir jāreģistrē Valsts robežsardzē.
Valsts robežsardze personām izsniedz pastāvīgās un terminētās reģistrācijas izziņas.
Pastāvīgo reģistrācijas izziņu bez termiņa ierobežojuma izsniedz, ja kuģošanas līdzekļa vai transportlīdzekļa īpašnieks (valdītājs) pierobežas joslā ir deklarējis dzīvesvietu vai viņam pieder nekustamais īpašums pierobežas joslā.
Terminēto reģistrācijas izziņu izsniedz uz iesniegumā norādīto laiku, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu, personai, ja tā vēlas izmantot kuģošanas līdzekli vai transportlīdzekli zvejai, makšķerēšanai, peldēšanās vai citām darbībām iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā robeža uz noteiktu laiku.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Kuģošanas līdzekļa vai transportlīdzekļa, kas nav pakļauts obligātai reģistrācijai valsts reģistros, īpašnieks (vadītājs), ja viņš vēlas izmantot kuģošanas līdzekli vai transportlīdzekli zvejai, makšķerēšanai, peldēšanās vai citām darbībām iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā robeža
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Laiks izziņas sagatavošanai un nosūtīšanai pieteicējam ir 3 (trīs) darba dienas no iesnieguma saņemšanas brīža.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pastāvīgo reģistrācijas izziņu, kuģošanas līdzekļa vai transportlīdzekļa īpašnieks (vadītājs), kurš pierobežas joslā ir deklarējis dzīvesvietu vai viņam pieder nekustamais īpašums pierobežas joslā, iesniedz iesniegumu Valsts robežsardzes  teritoriālajā struktūrvienībā patstāvīgās reģistrācijas izziņas saņemšanai.
Lai saņemtu terminēto reģistrācijas izziņu, kuģošanas līdzekļa vai transportlīdzekļa īpašnieks (vadītājs),  kurš vēlas izmantot kuģošanas līdzekli vai transportlīdzekli zvejai, makšķerēšanai, peldēšanās vai citām darbībām iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā robeža uz noteiktu laiku, iesniedz iesniegumu Valsts robežsardzes teritoriālajā struktūrvienībā terminētās reģistrācijas izziņas saņemšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizgāršas robežapsardzības nodaļa
Atbalsta punkts Alūksnē (Viļakas dienests)
Atbalsta punkts Bauskā (Zemgales dienests)
Atbalsta punkts Cēsīs (Vidzemes dienests)
Atbalsta punkts Gulbenē (Viļakas dienests)
Parādīt visus...