(e) Pieteikums traktortehnikas tehnisko datu salīdzināšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Īss apraksts:
Pirms traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks vai viņa pilnvarota persona uzrāda traktortehniku vai tās piekabi tehnisko datu salīdzināšanai, lai pārliecinātos par reģistrācijas pamatojuma dokumentos norādīto uzskaites un tehnisko datu atbilstību patiesajam stāvoklim, kā arī noteiktu trūkstošos datus vai dokumentus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Jebkurai fiziskai personai ir tiesības saņemt šo e-pakalpojumu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Maksimāli īsā termiņā, bet ne ilgāk kā 3 darbadienu laikā tiek apstiprināts vai noraidīts pieteikumu traktortehnikas tehnisko datu salīdzināšanai.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai uzsāktu pieteikumu traktortehnikas tehnisko datu salīdzināšanai persona vispirms iepazīstas ar pakalpojuma aprakstu un aizpilda vai iesniedz e-pakalpojumā prasīto informāciju – traktortehnikas un personas datus, kontaktpersonas telefona numuru, e-pasta adresi, u.c.
Traktortehnikas lietotājs var pieteikt gan savā īpašumā, gan citu personu īpašumā esošu traktortehniku. Ja juridiska persona vēlas pieteikt traktortehnikas tehnisko datu salīdzināšanai, tai jāpilnvaro fiziska persona veikt e-pakalpojumu šīs juridiskās personas vārdā. Pirms uzsākt pakalpojumu lietotājam tiek attēlota komersanta informācija, kura vārdā tiks veikta šī e-pakalpojuma izpilde. Pēc tā, kad klients apstiprina klienta datus, jānospiež poga "Turpināt".
Pieteikums traktortehnikas tehnisko datu salīdzināšanai ir bez maksas, kamēr pati traktortehnikas tehnisko datu salīdzināšana veido izmaksas. Samaksa veicama tikai saskaņā ar iestādes sagatavoto elektronisko rēķinu norādītajos apmaksas termiņos, kuru VTUA nosūta uz klientam vēlamo elektronisko pasta adresi vai bezskaidrā naudā pirms pakalpojuma saņemšanas. Rēķinā vai kases aparāta čekā norādīta pakalpojuma sniedzēja kontaktinformācija. Pakalpojumu gala cenu veido vairāku ar valsts funkcijas nodrošināšanu saistīto pakalpojuma veidu cenu summa
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē VTUA e-pakalpojums
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pozitīvā lēmuma gadījumā lietotājs uz norādīto e-pasta adresi saņems lēmumu par konkrētu laiku un apstiprinātu vietu traktortehnikas tehnisko datu salīdzināšanas uzsākšanai, kā arī apmaksas nosacījumiem. Traktortehnikas tehnisko datu salīdzināšana tiks veikta tikai pēc apmaksas saņemšanas.
Savukārt, ja lietotājs saņem lēmumu par pakalpojuma noraidīšanu vai anulēšanu, klāt tiek pievienots pamatojumu kas ir jāuzlabo un jāpilnveido un aicinājumu novērst nepilnības, lai pretendents varētu pieteikties veikt traktortehnikas tehnisko datu salīdzināšanu un tiek aicināts e-pakalpojumu iesniegt no jauna.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģiona nodaļa Kuldīgā
Kurzemes reģiona nodaļa Liepājā
Kurzemes reģiona nodaļa Saldū
Kurzemes reģiona nodaļa Talsos
Kurzemes reģiona nodaļa Ventspilī
Parādīt visus...