Specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrēšana Daugavpils pilsētā
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra
Īss apraksts:
Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra reģistrē specializētos tūristu transportlīdzekļus, apstiprina to kustības maršrutus un nodrošināta specializēto tūristu transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroli, kā arī nosaka specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanas nosacījumus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma un dokumentu iesniegšana
Lai reģistrētu specializēto tūristu transportlīdzekli un apstiprinātu specializētā tūristu transportlīdzekļa kustības maršrutu, persona, kura plāno veikt pasažieru pārvadāšanu ar specializēto tūristu transportlīdzekli, iesniedz Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūrā pieteikumu, pievienojot:
1. dokumentu kopijas, kas apliecina specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašuma vai turējuma tiesības;
2. transportlīdzekļa tehnisko dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
3. specializētā tūristu transportlīdzekļa kustības maršruta vēlamo shēmu;
4. pakalpojuma sniedzēja izvēlētā sertificētā sauszemes transportlīdzekļa tehniskā eksperta atzinumu par specializētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai, pievienojot sertificētā sauszemes transportlīdzekļa tehniskā eksperta sertifikāta kopiju;
5. specializētā tūristu transportlīdzekļa vizualizācija – fotofiksāciju vai skici.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Tūrisma attīstības un informācijas aģentūra
Adrese: Rīgas iela 22A, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: +371 65422818
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pieteikuma izskatīšana
Daugavpils pilsētas domes Transporta komisija izskata pakalpojuma sniedzēja iesniegto specializētā tūristu transportlīdzekļa kustības maršruta shēmu un pieņem lēmumu par specializētā tūristu transportlīdzekļa kustības maršruta apstiprināšanu vai atteikumu apstiprināt maršrutu.
Aģentūra, saņemot Transporta komisijas lēmumu par specializētā tūristu transportlīdzekļa kustības maršruta apstiprināšanu, pieņem lēmumu par specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrēšanu vai atteikumu reģistrēt specializēto tūristu transportlīdzekli, ja nav iesniegti nepieciešamie dokumenti. Pēc specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrēšanas pakalpojuma sniedzējs piecu dienu laikā iesniedz Aģentūrā spēkā esoša apdrošināšanas līguma kopiju (uzrādot oriģinālu) par specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Reģistrācijas apliecības saņemšana
Pēc specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrēšanas pakalpojuma sniedzējs piecu dienu laikā iesniedz Aģentūrā spēkā esoša apdrošināšanas līguma kopiju (uzrādot oriģinālu) par specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.
Aģentūra piešķir reģistrācijas numuru katram specializētā tūristu transportlīdzekļa vilcējam un katrai piekabei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Tūrisma attīstības un informācijas aģentūra
Adrese: Rīgas iela 22A, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: +371 65422818
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki