Traktortehnikas vai tās piekabes tehniskās apskate
Izvēlētā organizācija: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Īss apraksts:
Valsts tehnisko apskati veic traktortehnikai vai tās piekabei, lai kontrolētu fiziskās vai juridiskās personas īpašumā vai valdījumā esošās traktortehnikas vai tās piekabes tehnisko stāvokli un atbilstību satiksmes drošības un vides aizsardzības prasībām. Noteikto prasību atbilstības gadījumā tiek pieņemts lēmums par attiecīgās traktortehnikas vai tās piekabes izmantošanu ražošanas procesā un dalībai ceļu satiksmē 12 mēnešu periodā. Konstatēto neatbilstību gadījumā, fiziskām vai juridiskām personām tiek dotas 30 dienas neatbilstību novēršanai un ir iespēja veikt atkārtotu tehnisko apskati. Jaunai traktortehnikai (līdz 250 motorstundām) valsts tehnisko apskati neveic, iestāde, pamatojoties uz ražotāja pievienotajiem dokumentiem, pieņem lēmumu par attiecīgās traktortehnikas vai tās piekabes izmantošanu ražošanas procesā un dalībai ceļu satiksmē 24 mēnešu periodā. Valsts tehniskās apskates rezultātā fiziskai vai juridiskai personai tiek izsniegts tehniskās apskates protokols, talons par piekabes tehniskā stāvokļa atbilstību noteiktajām prasībām, traktortehnikai logā tiek ielīmēta uzlīme par tehnisko atbilstību, tiek piešķirta atļauja piedalīties ceļu satiksmē.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziskas vai juridiskas personas, vai to pilnvarotas personas.
Termiņš:
Maksimāli īsā termiņā, bet ne ilgāk kā mēneša laikā
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pieprasot pakalpojumu, vēlams iepriekš vienojoties, klientam jāierodas iestādes noteiktajā apskates veikšanas vietā, t.i., pie tuvākā VTUA biroja, apskates grafikā norādītajā vai arī izsaucot VTUA inspektoru uz traktortehnikas atrašanās vietu.
Uz apskates brīdi traktortehnikai vai tās piekabei ir jābūt derīgai īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) polisei. Pirms tehniskās apskates veikšanas traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks (vadītājs) inspektoram uzrāda traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecību, derīgu traktortehnikas vadītāja apliecību, un samaksā par tehnisko apskati.
Apmaksas veidi:
1. priekšapmaksa (rēķins) (banka, internetbanka, Latvijas pasts);
2. klātienē, veicot bezskaidras naudas norēķinus ar maksājumu karti (POS) (čeks vai rēķins).
Pakalpojuma gala cenā iekļauj pakalpojumu veidu par norēķinu nodrošinājumu valsts funkciju veikšanai tikai tajos gadījumos, kad klients apmaksā rēķinā vai čekā norādītos pakalpojumus, izmantojot norēķinu karti. Savukārt, saskaņā ar izrakstīto rēķinu, klientam veicot norēķinus bankā, internetbankā vai Latvijas pastā, samaksa par norēķinu nodrošinājumu netiek piemērota.
Pakalpojumu cena tehniskajām apskatēm tīmekļa vietnē www.vtua.gov.lv, sadaļā "Darbības jomas" > "Traktortehnikas tehniskās apskates" > "Pakalpojumu cena tehniskajām apskatēm"
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģiona nodaļa Kuldīgā
Kurzemes reģiona nodaļa Liepājā
Kurzemes reģiona nodaļa Saldū
Kurzemes reģiona nodaļa Talsos
Kurzemes reģiona nodaļa Ventspilī
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...