(e) Pieteikums traktortehnikas valsts tehniskajai apskatei
Izvēlētā organizācija: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Īss apraksts:
Pakalpojums mērķis ir pieteikties traktortehnikas valsts tehniskajai apskatei, lai tā saņemtu atļauju piedalīties ceļu satiksmē ar atbilstošu traktortehnikas un tās piekabes tehnisko stāvokli un aprīkojumu - neapdraud apkārtējo vidi, cilvēku veselību, dzīvību vai satiksmes drošību.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkurai juridiskai un fiziskai personai ir tiesības saņemt šo e-pakalpojumu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Maksimāli īsā termiņā, bet ne ilgāk kā 3 darbadienu laikā tiek apstiprināts vai noraidīts pieteikums traktortehnikas valsts tehniskajai apskatei.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai uzsāktu pieteikumu traktortehnikas valsts tehniskajai apskatei persona vispirms iepazīstas ar pakalpojuma aprakstu un aizpilda vai iesniedz e-pakalpojumā prasīto informāciju – valsts reģistrācijas apliecības numuru, pieteicēja vārdu un uzvārdu, kontaktpersonas telefona numuru, e-pasta adresi uz kuru tiks nosūtīts pārbaudes protokols, vai apskati veikt pēc grafika vai individuāli, norādot traktortehnikas vienību (vai vienības), kurai tiks veikta pārbaude, attiecīgās kategorijas vadītāja apliecību.
Ja traktortehnikas lietotājs ir juridiska persona, tai jāpilnvaro fiziska persona veikt e-pakalpojumu šīs juridiskās personas vārdā. Pirms uzsākt pakalpojumu lietotājam tiek attēlota komersanta informācija, kura vārdā tiks veikta šī e-pakalpojuma izpilde. Pēc tā, kad klients apstiprina klienta datus, jānospiež poga "Turpināt".
Pieteikums traktortehnikas valsts tehniskajai apskatei ir bez maksas, kamēr pati valsts tehniskā apskate veido izmaksas. Samaksa veicama tikai saskaņā ar iestādes sagatavoto elektronisko rēķinu norādītajos apmaksas termiņos, kuru VTUA nosūta uz klientam vēlamo elektronisko pasta adresi vai bezskaidrā naudā pirms pakalpojuma saņemšanas. Rēķinā vai kases aparāta čekā norādīta pakalpojuma sniedzēja kontaktinformācija. Pakalpojuma gala cenu veido vairāku ar valsts funkcijas nodrošināšanu saistīto pakalpojuma veidu cenu summa.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VTUA e-pakalpojums
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pozitīvā lēmuma gadījumā klients uz norādīto e-pasta adresi saņems lēmumu par traktortehnikas valsts tehniskajai apskates vietu un laiku, kā arī apmaksas nosacījumiem. Valsts tehniskā apskate tiks veikta tikai pēc apmaksas saņemšanas.
Savukārt, ja lietotājs saņem lēmumu par pakalpojuma noraidīšanu vai anulēšanu, klāt tiek pievienots pamatojumu kas ir jāuzlabo un jāpilnveido un aicinājumu novērst nepilnības, lai traktortehnika tiktu pieteikta veikt valsts tehniskajai apskatei un tiek aicināts e-pakalpojumu iesniegt no jauna. Piemēram, ja VTUA konstatē, ka lieguma dēļ vēlamai traktortehnikai valsts tehniskā apskate nevar tikt veikta.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Kuldīgā
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Liepājā
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Saldū
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Talsos
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Ventspilī
Parādīt visus...