Digitālā tahogrāfa darbnīcas kartes izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Valsts SIA "Autotransporta direkcija"
Īss apraksts:
Darbnīcas karte paredzēta digitālā tahogrāfa pārbaudei, uzstādīšanai, remontam, nomainīšanai, kalibrēšanai vai digitālā tahogrāfa datu lejupielādēšanai, identificējot darbnīcas kartes īpašnieku, kuram šādas darbības atļauts veikt. Darbnīcas kartes lietotājs var būt persona, kurai ir nepieciešamā kompetence un to apliecinoši dokumenti darbībām ar digitālo tahogrāfu, un kura strādā attiecīgajā akreditētā darbnīcā. Personas rīcībā var būt tikai viena derīga konkrētas darbnīcas karte. Darbnīcas karti izsniedz uz vienu gadu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzamie dokumenti:
1) iesniegumu, kurā norāda:
a) iesniedzēja nosaukumu un tā juridisko adresi;
b) komersanta reģistrācijas apliecības numuru, ja iesniedzējs reģistrēts komercreģistrā, vai nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības numuru, ja iesniedzējs nav reģistrēts komercreģistrā;
c) tā darbinieka vārdu, uzvārdu un amatu, kuram tiek pieprasīta karte;
d) vēlamo pieprasītās darbnīcas kartes derīguma termiņa sākuma datumu;
2) tā darbinieka personu apliecinoša dokumenta kopiju, kuram tiek pieprasīta karte;
3) dokumenta kopiju, kas apliecina, ka darbnīca ir akreditēta veikt darbības ar digitālo tahogrāfu (uzrādot oriģinālu);
4) darbinieka fotogrāfiju;
5) nomaināmo darbnīcas karti, ja darbnīcas karte bojāta vai nefunkcionē;
6) tiesībaizsardzības iestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka darbnīcas karte nozagta, ja tiek iesniegts iesniegums par nozagtas darbnīcas kartes nomaiņu;
7) dokumentu, kas apliecina iesniedzēja vai darbinieka datu maiņas faktu, ja tiek iesniegts iesniegums par darbnīcas kartes atjaunošanu, jo ir mainījušies darbnīcas vai darbinieka dati.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Cēsu struktūrvienība
Daugavpils struktūrvienība
Liepājas struktūrvienība
Rīgas struktūrvienība
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Cēsu struktūrvienība
Daugavpils struktūrvienība
Liepājas struktūrvienība
Rīgas struktūrvienība
Pasts Rīgas struktūrvienības pasta adrese
Adrese: Vaļņu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki