Specializēto tūristu transportlīdzekļu reģistrācija un to kustības maršrutu apstiprināšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu pašvaldībai ir jānosaka specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanas nosacījumi, izvērtējot to sabiedrisko nepieciešamību un drošību.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt Rīgas domes Satiksmes departamentā klātienē. Iesniedzējam
1. Specializēto tūristu transportlīdzekļa reģistrācijai transportlīdzekļa īpašniekam vai turētājam (līzinga līguma gadījumā) jāiesniedz:
1.1. rakstveida pieteikums;
1.2. dokumenti, kas apliecina specializētā tūristu transportlīzdzekļa īpašumā vai turējumā (līzinga līguma gadījumā) tiesības;
1.3. transportlīdzekļa tehnisko dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
1.4. sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums par specializētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai, pievienojot sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta sertifikāta kopiju.
2. Lai apstiprinātu specializētā tūristu transportlīdzekļa maršrutu, personai, kura plāno veikt pasažieru pārvadāšanu ar specializēto tūristu transportlīdzekli, jāiesniedz:
2.1. rakstveida pieteikums;
2.2. dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), kas apliecina pakalpojuma sniedzēja turējuma tiesības uz specializēto tūristu transportlīdzekli, ja specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrācijas pieteikumā noradītā informācija par transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju (līzinga līguma gadījumā) atšķiras no pakalpojuma sniedzēja datiem;
2.3. jauns sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums par transportlīdzeka tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai, ja specializētā tūristu transportlīdzekļa iepriekšējā apskate ir veikta un sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums par specializētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai ir sniegts vairāk kā pirms 12 mēnešiem;
2.4. specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta shēma.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Satiksmes departaments
Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu var saņemt Rīgas domes Satiksmes departamentā klātienē vai Rīgas domes Satiksmes departamenta lēmumu par transportlīdzekļa reģistrāciju vai maršruta apstiprināšanu nosūta uz iesniedzēja norādīto pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Satiksmes departaments (514.kab.)
Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki