Pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un vieglo automobili vadītāja reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Valsts SIA "Autotransporta direkcija"
Īss apraksts:
Tiesības vadīt transportlīdzekli pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru vai pasažieru komercpārvadājumos ar vieglo automobili ir tādai personai, kuras stāžs, vadot B transportlīdzekļu vadītāju apliecību kategorijai atbilstošus transportlīdzekļus, ir vismaz trīs gadi, nav vadīšanas tiesību aizliegums, reģistrēto pārkāpumu uzskaites punktu skaits ir mazāks par 8, kuras valsts valodas zināšanas ne zemākas kā B līmeņa 1. pakāpē, kā arī tas nav administratīvi sodīts par pasažieru pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu.  Personai ir jāveic reģistrācija Autotransporta direkcijas uzturētajā Taksometru vadītāju reģistrā un jāsaņem reģistrācijas apliecība.


Lai reģistrētos Taksometru vadītāju reģistrā, ir jābūt latviešu valodas zināšanām B līmeņa 1. vai 2. pakāpē un C līmeņa 1. vai 2. pakāpē. Pamata jeb A līmeņa 1. un 2. pakāpes latviešu valodas zināšanas ir nepietiekošas reģistrācijai Taksometru vadītāju reģistrā.


Pēc reģistrācijas Taksometru vadītāju reģistrā, autovadītājs saņems apliecību, kurai pakalpojumu sniegšanas brīdī būs jāatrodas transportlīdzeklī pasažierim redzamā vietā, jo tā apliecina transportlīdzekļa vadītāja tiesības veikt pasažieru komercpārvadājumus. Savukārt pasažierim būs iespēja par to pārliecināties, ievadot apliecības reģistrācijas numuru taksometru vadītāju reģistrā vai noskenējot apliecības QR kodu.


Vadītāja reģistrācija tiek apstiprināta uz trim gadiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
7
Termiņš:
Termiņš var tikt pagarināts saistībā ar izglītības dokumenta vai valsts valodas prasmes apliecības pārbaudi.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai reģistrētos taksometru vadītāju reģistrā, personai jāiesniedz:

1. iesniegums;
2. transportlīdzekļu vadītāja apliecības kopija, ja tā nav izsniegta Latvijas Republikā;
3. ja transportlīdzekļu vadītāja apliecība izsniegta ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas, izziņa no atbildīgās iestādes, ka vadītājam nav reģistrēts vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums. Ja izziņa ir svešvalodā, pievienotu arī tās tulkojumu latviešu valodā (izņemot Ukrainas civiliedzīvotājus, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā);
4. valsts valodas zināšanu ne zemāk kā B līmeņa 1. pakāpē apliecinājums (jāiesniedz ikvienam vadītājam, izņemot Ukrainas civiliedzīvotājus, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā):

4.1. izglītības dokuments par pamata, vidējās vai augstākās izglītības iegūšanu akreditētā programmā latviešu valodā

- augstākās izglītības diplomam jāpievieno diploma pielikums, kurā attēlota informācija par to, ka programma apgūta latviešu valodā;

- pamata vai vidējās izglītības dokumentam jāpievieno sekmju izraksts,

4.2. pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības sertifikāts, ja tika apgūta akreditēta mazākumtautību izglītības programma un kārtots centralizētais eksāmenu latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās 9.klasei) vai centralizētais eksāmenu latviešu valodā un literatūrā (mazākumtautību izglītības programmās 12.klasei),

vai

4.3. valsts valodas prasmes apliecība.

Ja personai nav atbilstoša izglītības dokumenta, tai sākotnēji jāvēršas Valsts izglītības satura centrā, lai reģistrētos valsts valodas prasmes pārbaudei un saņemtu valsts valodas prasmes apliecību, kas apliecina zināšanas ne zemāk kā B līmeņa 1. pakāpē.

Personām, kurām transportlīdzekļa vadītāja apliecība nav izsniegta Latvijā, piecu darbdienu laikā pēc Autotransporta direkcijas uzaicinājuma saņemšanas jāierodas Autotransporta direkcijā fotogrāfijas izgatavošanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Klātiene
Cēsu struktūrvienība
Daugavpils struktūrvienība
Liepājas struktūrvienība
Rīgas struktūrvienība
E-pasts info@atd.lv
Pasts
Cēsu struktūrvienības pasta adrese
Daugavpils struktūrvienības pasta adrese
Liepājas struktūrvienības pasta adrese
Rīgas struktūrvienības pasta adrese
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Vadītājam piecu darbdienu laikā no reģistrācijas brīža izgatavo un nosūta uz iesniegumā norādīto pasta adresi vadītāja reģistrācijas apliecību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus