Brauciena formulāru grāmatiņas izsniegšana neregulāriem starptautiskajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu
Izvēlētā organizācija: Valsts SIA "Autotransporta direkcija"
Īss apraksts:
Lai veiktu neregulāros starptautiskos vai neregulāros kabotāžas pasažieru komercpārvadājumus ar autobusiem Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā, ir nepieciešams Eiropas Kopienas brauciena formulārs. Lai veiktu neregulāros starptautiskos pasažieru komercpārvadājumus uz/no valsti/-s ārpus Eiropas Savienības, ir nepieciešams INTERBUS brauciena formulārs.
http://www.atd.lv/lv/brauciena-formul%C4%81ru-gr%C4%81mati%C5%86-izsnieg%C5%A1ana-neregul%C4%81riem-starptautiskajiem-pasa%C5%BEieru
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Administratīvā procesa noteiktajā kārtībā
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzamie dokumenti:
    iesniegums brauciena formulāra saņemšanai (pārvadātāja brīvas formas iesniegums).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e.atd.lv
Klātiene
Cēsu struktūrvienība
Liepājas struktūrvienība
Rīgas struktūrvienība
E-pasts info@atd.lv
Pasts
Cēsu struktūrvienības pasta adrese
Daugavpils struktūrvienības pasta adrese
Liepājas struktūrvienības pasta adrese
Rīgas struktūrvienības pasta adrese
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Cēsu struktūrvienība
Daugavpils struktūrvienība
Liepājas struktūrvienība
Rīgas struktūrvienība
Pasts Rīgas struktūrvienības pasta adrese
Adrese: Vaļņu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki