Licences kartītes saņemšana
Izvēlētā organizācija: Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Īss apraksts:
Nepieciešams pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar taksometriem Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pārvadātājs Valsts ieņēmumu dienestā apmaksā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansu 130 EUR kalendāra mēnesī par katru vieglo taksometru, ar kuru tiek veikti pārvadājumi, īpaši šim mērķim paredzētā kontā.
Aizpildītu un elektroniski parakstītu pieteikumu, pārvadātāja pilnvarota persona nosūta elektroniski uz e-pasta adresi pasts@jurmala.lv vai aizpildītu ar roku parakstītu pieteikumu iesniedz Apmeklētāju apkalpošanas centros - Jomas ielā 1/5, 1.stāvā, Kauguros Raiņa ielā 110 vai Ķemeros Tukuma ielā 20.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Jūrmalas valstspilsētas administrācijas e-adrese
Klātiene Apmeklētāju apkalpošanas centri Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: 67093816, 67093843
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Apmeklētāju apkalpošanas centrs Kauguros, Raiņa ielā 110, tālrunis: 67738898
Apmeklētāju apkalpošanas centrs Ķemeros, Tukuma ielā 20, tālrunis: 67751609
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ja iesniegumā minētā informācija atbilst 2019.gada 27.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.405. 17.punktam, Autopārvadājumu likuma 35.panta 13 daļai un likuma Par valsts sociālo apdrošināšanu 21.panta 10.daļai, uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta tāme par pieteikumā prasītajām licences kartītēm.
Pēc apmaksas saņemšanas Jūrmalas valstspilsētas administrācijā licenču kartiņas tiek sagatavotas elektroniski, ievadītas CSDD datu bāzē un izsniegto licenču kartīšu apkopojums nosūtīts uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.
Ja pārvadātājs nevēlas izņemt kādu no sagatavotajām licences kartītēm, kuras pieteikumā norādītais sākuma termiņš nav aktīvs, tā pārstāvis uz Jūrmalas valstspilsētas administrācijas e-pasta adresi pasts@jurmala.lv nosūta iesniegumu brīvā formā, norādot automašīnas reģistrācijas numuru. Iesniegums tiks pievienots pie saņemtā pieteikuma un pārvadātājam tiks nosūtīta precizētā tāme.
Maksājumi: Skatīt maksājumus